Kurz knižní vazby pro veřejnost v zimním semestru 2024

Kurz knižní vazby pro veřejnost v zimním semestru 2024

Termín: 26. – 29. 1. 2024 

Místo konání: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Mikulandská 5, 2. patro, místnost 212 - Knižní vazba

Vyučující: Mg. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner Ph. D.

Náplň kurzů pro veřejnost:

Výuka knižní vazby v kurzu pro veřejnost je rozložena dvou semestrů. V zimním semestru probíráme vazby s měkkou obálkou (V1  - V4 - knižní blok je spojen šitím po složkách nebo lepením či šitím do bloku, obálka je vyrobena z kartonu), vazby „polotuhé“ (V5 - vazba s tuhými deskami a měkkým hřbetem) a harmonikové nebo listové leporelo (V6). V letním semestru jsou předmětem výuky vazby s tuhými deskami (V7 a V8).

Kurz knižní vazby pro veřejnost v zimním semestru 2024

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.), získáte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách – o zhotovení škrobového papíru (v 1. semestru) a o mramorování papíru a o termo ražbě (ve 2. semestru).

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, maximální počet dvanácti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

Na závěr každého semestru získají posluchači osvědčení o absolutoriu

 

Předpokládaný program kurzu v zimním semestru 2024:

Pátek 26. 1.
Vazba V1 – "sešitová", s měkkou obálkou, vazba V2 – lepená s měkkou obálkou, příprava složek na další vazby

Sobota 27. 1.
Vazba V3 – „šitá do bloku“ s měkkou sestavovanou obálkou, vazba V4 – šitá „po složkách“ křížkovým stehem s měkkou obálkou s klopami, příprava škrobových papírů

Neděle 28. 1.
Vazba V5 – šitá "po složkách koptským stehem, s polotuhým obalem

Pondělí 29. 1.
Vazba V6 – harmonikové leporelo

Program kurzu může být dle aktuální situace upraven.

Kurz je sestaven tak, aby poskytl všechny potřebné informace o způsobu a možnostech zhotovení uvedených knižních vazeb. V případě zájmu a dostatku času se můžeme věnovat i dalším knihařským technologiím a technikám.

Kurz bude zahájen 26. 1. 2024 v 9 hodin. Každý den bude probíhat od 9 do 16 hod, s hodinovou přestávkou na oběd. Výuka by měla končit okolo čtvrté, ale je možné, že budeme v dílně někdy trochu déle.

Udělejte si prosím ve svém harmonogramu dostatek času, celá skupina bude postupovat stejným tempem, a pokud byste zameškali, bude pro Vás obtížné ostatní dohánět.

 

Jak se přihlásit na kurz:

Na kurz se můžete přihlásit e-mailem na adrese jan.hybner@umprum.cz.

V odpovědi Vám potvrdíme, zda je v kurzu ještě volné místo.

Svou účast si pak zarezervujte platbou.

Cena za kurz v zimním semestru je 7000 Kč (v ceně kurzu jsou 4 dny výuky po osmi vyučovacích hodinách a materiál pro výuku)

Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu a jeho denní formě vystavené jejich školou).

Kurz je možno uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol: 24018020.

Při platbě převodem do „poznámky“ uveďte jméno přihlášeného (nikoliv plátce) a údaj „kurz knižní vazba 2024/ZS“.

V případě potřeby Vám můžeme vystavit fakturu, osvědčení o účasti v kurzu či jiné potřebné dokumenty.

Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Storno poplatek po 19. 1. 2024 je 20% z celkové ceny kurzu.

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucího kurzu Jana Hybnera, jan.hybner@umprum.cz.