Kurz zpracování kůže pro veřejnost – září 2024

V rámci programu celoživotního vzdělávání na UMPRUM otevíráme nový kurz Základy zpracování kůže. Víkendový intenzivní kurz je otevřen zájemcům z široké veřejnosti. Kurzem vás provede Zuzana Jirsová.

Kurz zpracování kůže pro veřejnost – září 2024

Víkendový kurz je zaměřen na výrobu ledvinky a je určen pro začátečníky. Účastníci kurzu si vyzkouší dle svého návrhu realizovat ledvinku nebo malou jednoduchou kabelku. Seznámí se s řezáním, lepením, šitím, příp. s dalšími možnostmi zpracování usně (perforování, malování).

Termín: sobota 14 a neděle 15. září 2024.

Kurz probíhá vždy od 10:00 do 17:00.

 

Vyučující: Zuzana Jirsová

Zuzana vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Od roku 1982 pracovala jako návrhář - modelář ve v. d. Obuna. Od roku 2006 provozuje obchod dobrým českým řemeslem Faktor traktor a od roku 2010 současně pracuje na UMPRUM jako umělecký spolupracovník v oblasti obuvi a kožené galanterie. Spolupracovala s řadou významných designérů, na přehlídkách a výstavách.

Maximální počet účastníků: 5 osob

 

Cena kurzu: 6 500 Kč

Kurzovné se hradí převodem na účet č.: 19-5599810247/0100 s uvedením variabilního symbolu: 24038044. Do poznámky při platbě uveďte jméno a příjmení přihlášeného.

Kurz probíhá v dílně Obuv a kůže na hlavní budově UMPRUM (náměstí Jana Palacha) a veškerý materiál či nutné vybavení je již zahrnuto v ceně kurzu.

Přihlášení:

Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail kurzy@umprum.cz, následně vám potvrdíme volnou kapacitu a pošleme informace k platbě poplatku.

Zakončení studia:

Osvědčení o absolvování kurzu

 

Storno podmínky:

Zrušení účasti na programu Celoživotního vzdělávání na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (dále jen UMPRUM) ze strany účastníka:

Pokud se účastník na kurz nedostaví, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může být zastoupen náhradníkem. Tuto změnu lze provést nejpozději do 2 hodin před konáním kurzu (telefonickým oznámením kontaktní osobě: Šárka Hastrmanová, 721 329 087). Uhrazený poplatek je pak převeden na náhradníka.

Zrušení účasti na kurzu je nutné provést zasláním oznámení o zrušení na adresu kurzy@umprum.cz. Poté vracíme účastnický poplatek nebo jeho poměrnou část, dle následujících pravidel:

a) zrušení účasti 30 a více dní před konáním kurzu – vracíme 100 % z výše poplatku

b) 21 – 29 dní před konáním kurzu – vracíme 50 % z výše poplatku

c) 11 – 20 dní před konáním kurzu – vracíme 30 % z výše poplatku

d) 10 a méně dní před konáním kurzu – 0 % z výše poplatku

 

Rozhodující je den zaslání emailu o zrušení účasti. Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany UMPRUM (pro nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví UMPRUM, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl seminář uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.