Výtvarná kritika a současné umění

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabízí v rámci dalšího vzdělávání zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem Výtvarná kritika a současné umění. Jedná se o prezenční kurz vyučovaný v českém jazyce v budově UMPRUM na nám. J. Palacha. Absolventi po absolvování kurzu mikrocertifikát.

Forma výuky:
kombinovaná

Rozsah přímé výuky:
12 hodin

Rozsah samostudia:
9 hodin

Zakončení studia:
Mikrocertifikát 

2 ECTS kredity

Kapacita programu:
8-15 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Zájem o daný obor, pasivní znalost angličtiny, schopnost formulovat vlastní názor, schopnost aktivního čtení. Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do naplnění maximální kapacity.

Personální zajištění:
Johana Lomová, Jan Wollner

Anotace programu:

Kurz je určen zejména studentům/kám a absolventům/kám novinářských oborů se zájmem o kulturní tématiku a studentům a absolventům dějin umění, kteří si znalosti starších dějin umění chtějí doplnit o umění nedávné minulosti a jeho kritickou reflexi. Po stručném shrnutí dějin kritiky se zaměří na současné problémy decentralizace mediálního prostředí, prekarizace práce, tlaku amatérské a fanouškovské kritiky, nových technologií, různorodosti současného umění a vkusových komunit rozdělené společnosti. Klíčovou otázkou, jak za těchto podmínek formulovat relevantní kritiku, se posluchači budou zabývat při analýze vybraných příkladů zahraničních médií i rozboru vlastních textů. Kurz bude probíhat v českém jazyce, ale vyžaduje pasivní znalost angličtiny. Kurz kombinuje přednášky a praktická cvičení.

Termíny a místo přímé výuky:
1. hodina 10. listopadu 2023, 13:00 - 16:00

2. hodina 24. listopadu 2023, 13:00 - 16:00

3. hodina 8. prosince 2023, 13:00 - 16:00

učebna 013 v hl. budově UMPRUM, nám. Jana Palacha

Přihlášky:
Zasílejte emailem na adresu kurzy@umprum.cz

Kurz je zdarma

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a  inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.

Přihláška

Přednáška Dějiny umělecké kritiky, Úvod do současného umění

Dějiny umělecké kritiky, které se dají sledovat od poloviny 18. století, budou podány ve zhuštěné formě za pomoci karikatur a dalších vizuálních reprezentací kritiků. Co nám karikatury kritiků mohou říct o jejich pozici ve světě umění, o jejich moci a vlivu, o vztahu mezi umělcem, kritikem a divákem? A jak se tyto faktory historicky proměňovaly? Uvidíme, že obraz mocného kritika nahradil vyčerpaný kritik pod tlakem deadlinů, prekarizace ve složité krajině decentralizovaných médií. V následujících přednáškách a cvičeních budeme promýšlet, jak se s takovou situací vyrovnat.

Současné umění, které historicky vymezíme obdobím po roce 1989, bude na příkladech publikovaných textů a mezinárodních přehlídek představeno jako umění vznikající v konkrétních podmínkách a uvnitř diskuze, na které se podílí i výtvarní kritici a kritičky. Jakou roli sehrává kritika při utváření současného umění? Lze podobná kritéria použít i při přemýšlení o současném designu a současné architektuře?

 

Přednáška a cvičení Deníková kritika

Vlivné deníky Guardian a New York Times jako příklady tradiční kritiky. Je možné pokračovat v tradiční kritice na plný úvazek? Jak tradiční kritika vypadá v českém kontextu?

Diskuze o odevzdaných textech a odpovědích odevzdaných v rámci samostudia.

 

Přednáška a cvičení Online kritika

Internet 2.0 a sociální sítě. Jsou relevantní alternativou nebo zánikem kritiky? Jsou nejlepšími kritiky Joe a Jane od vedle? Jaké existují možnosti kritiky v současnosti.