Letní kurzy kresby a malby - srpen 2023

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze opět pořádá oblíbené letní kurzy kresby a malby pod vedením Mgr.A. Libora Kalába a MgA. Zbyňka Sedleckého.

Prázdninové výuky kresby a malby se lze zúčastnit ve dvou srpnových desetidenních blocích.

Letní kurzy kresby a malby - srpen 2023

V průběhu každého 10-ti denního kurzu bude souběžně probíhat jak výuka figurální či nefigurální kresby, tak výuka malby. Vzniká tak možnost absolvovat kurz kombinovaně.

To znamená, že pokud se nebudete chtít věnovat například výhradně figurální kresbě, na kterou se přihlásíte, můžete vyzkoušet některé dny malovat či se věnovat perspektivě.  

 

TERMÍNY KURZŮ:

První kurz - 2 .8 . - 11. 8. 2023

Druhý kurz -  14.8.- 23.8. 2023

 

Výuka bude probíhat každý den (včetně víkendů) od 13:00 hod - 20:30 hodin.  Během července upřesníme místo konání, dle počtu účastníků - máme dvě možné lokace - budovu na Palachově náměstí, nebo novou v Mikulandské ulici.

První den kurzu Vás budeme očekávat u vrátnice školy. Je i možnost navštěvovat jen část výuky (například pro ty, kteří se mohou připojit až po pracovní době). V takovém případě vám bude vypočtena adekvátní cena za kurz.

 

Kurz figurální kresby

Kurz je koncipován tak, aby uchazeči o studium na výtvarných školách, ale i lidé, kteří se jen chtějí zdokonalit v kresbě, si mohli nastudovat pod odborným vedením ztvárnění lidského těla, jeho proporce, anatomii a specifika a to pak rozvíjet v klasické akademické kresbě, vždy podle živého modelu.

 

Kurz nefigurální kresby

Výuka je určena pro uchazeče o studium architektury a designu (ale nejen pro ně). Zde je náplní kurzu studium perspektivy, vidění prostoru a ztvárnění předmětů a věcí kolem nás. Z čistě studijních úkolů pak vychází volnější, individuální část, kde se posluchači kurzů naučí základům ztvárnění architektonických a designových návrhů. Nechybí ani úkoly, kde se rozvíjí kreativita, fantazie a výtvarná polemika se současným designem.

Oba kurzy jak figurální, tak nefigurální lze po individuální domluvě libovolně kombinovat. Pak je možné pracovat např. na figuře v architektuře, vztahu věcí k lidské postavě, struktuře a povrchu věcí v konfrontaci s vnějším a vnitřním prostorem.

Kurzy jsou vhodné jako příprava na umělecké výtvarné školy.

K dispozici je několik modelů, papíry, kreslící prkna pro kresbu a malbu.

Po skočení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu kresby.

 

KURZ MALBY
Výukový program malby je koncipován, jak pro začátečníky, tak pro žáky s pokročilými znalostmi. To znamená, že ke každému se přistupuje individuálně, aby si co nejdříve osvojili základní technické znalosti malby (materiály, příprava podkladů, vypínání plátna, charakteristika a použití jednotlivých technik – olej, akryl atd.) a tyto mohli dále rozvíjet ve své tvorbě. Další stupeň výuky – realizace svého vlastního díla v celém svém vývoji – od počátečních skic, kompozice, výběru technik a materiálů – až po konečnou realizaci obrazů. Součástí je i konzultace domácích prací, které nemusí přímo souviset s výukovým programem.

Kurz je vhodný jako příprava na umělecké výtvarné školy.

K dispozici jsou malířské stojany, papír, tužky a uhel.

Ostatní materiál – plátna, barvy atd., je potřeba přinést s sebou.

Po skončení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu malby.

 

Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí kurzů 
Mgr.A. Libor Kaláb –  tel. 728 720 620. 

 

Cena: 7.750,- Kč, sleva 20% pro studenty SŠ i VŠ (platí pouze pro denní studium), úhrada převodem (možnost dvou splátek) na účet 19-5599810247/0100, VS 501. Do poznámky uveďte jméno majitele účtu, pokud není shodné se jménem přihlášeného. V hotovosti je možná úhrada v pokladně školy v úředních hodinách. Platba musí být provedena týden před začátkem kurzu. Pokud kurzista nebude moci z vážných důvodů nastoupit do kurzu nebo v průběhu kurzu bude muset přerušit, je možné vrátit alikvotní část platby.

Na kurz kresby a malby je třeba se přihlásit pomocí přihlášky, kterou odešlete na adresy zbynek.sedlecky@umprum.cz nebo libor.kalab@umprum.cz.. Sem se také můžete obracet s případnými dotazy ohledně přihlášení.