Sítotiskový kurz 1

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem Sítotiskový kurz 1. Čtyřdenní kurz bude probíhat ve dnech 10.2. a dále pak 13. - 15. 2. 2023 v Technologickém centru Mikulandská. 

 

KAPACITA NAPLNĚNA

Sítotiskový kurz 1

V čtyřdenním sítotiskovém kurzu budou účastnící seznámeni s technikou sítotisku s důrazem na umělecké stránky techniky. Vytvoří si autorský návrh, který si následně ručně vytisknou. Účastníci si osvojí přípravu sítotiskových šablon, výrobu sít, ruční tisk a konečné odvrstvení. Výsledkem bude grafický list v nákladu 20 kusů

Časový harmonogram kurzu:

10.2. 2023 - 15:00 - 18:00

13. - 15. 2. 2023 vždy 15:00 - 19:00

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o daný obor a základní řemeslnou zručností.

Kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
7 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do  naplnění maximální kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je  pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM inovativní a kreativní, číslo projektu NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022. Projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy.