NAKLADATELSTVÍ UMPRUM VYHLAŠUJE…

Výběrové dotační řízení na podporu edičních projektů s řešením v roce 2025

NAKLADATELSTVÍ UMPRUM VYHLAŠUJE…

Uzávěrka přijímání přihlášek:

úterý 2. 4. 2024

Věnujte prosím pozornost:
– správnému a úplnému vyplnění formuláře aktuální žádosti a rozpočtu;
– doložení všech povinných příloh;
– dodržení termínu uzávěrky pro podání žádosti o dotaci;
– konzultujte včas!
[Nesprávně nebo neúplně vyplněné žádosti a žádosti podané po uzávěrce nebudou přijaty!]

Kritéria pro výběr:
– vědecko-výzkumné projekty;
– publikace pedagogů, studentů či absolventů UMPRUM;
– učebnice, skripta, disertační práce doktorandů UMPRUM a výjimečné diplomové práce studentů UMPRUM;
– ostatní kvalitní a zásadní tituly, jejichž obsah se vztahuje k UMPRUM;
– bezproblémový průběh předchozího projektu a jeho úspěšné a včasné dokončení.

Dokumenty k dotačnímu řízení:
https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/nakladatelstvi


Na konzultace se, prosím, objednávejte zde:

Sylva Macková
Ediční oddělení UMPRUM
e-mail: sylva.mackova@umprum.cz
tel. 251 098 121, mobil 739 304 051
kancelář ve 4. patře, č. dveří 424b