Vyhlášeny nominace na Nejkrásnější české knihy roku 2023

Nominace na Nejkrásnější české knihy roku 2023

Na ocenění Nejkrásnější české knihy roku 2023 je nominována publikace Karla Císaře abcd / Česká funkcionalistická typografie 1927–1940, kniha editorek Ireny Lehkoživové a Michaely Janečkové Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu nebo knížka pro děti Toto není jenom kniha od Kateřiny Přidalové. Mezi nominovanými studentskými pracemi jsou také 4 projekty studentů UMPRUM: Golem, Eintopf, Beowulf a Podzem toky hory mraky. Gratulujeme a držíme pěsti!!!

Slavnostní vyhlášení cen proběhne 12. 6. 2024 od 18 hodin na půdě Technologického centra UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1.

Vyhlášeny nominace na Nejkrásnější české knihy roku 2023

Kategorie Odborná literatura
Dějiny města Zlína / Statutární město Zlín
FAVU 30 / nakl. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Loutka mezi divadlem, filmem a televizí / KANT
Metakunsthistorie / Display
Odolná společnost / Wo-men, Filosofický ústav AV

Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu / UMPRUM, Galerie VI PER
Publikace je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa. Tyto stavby se jako místa veřejného života poválečné společnosti těšily velkorysé státní podpoře, a to nejen po stránce ekonomické, ale i politické či legislativní. Náš zájem se nesoustředí pouze na jejich specifickou typologii, ale nahlížíme také jejich osvětový a emancipační potenciál i roli politického nástroje organizace a kontroly volného času. Publikace se rovněž zaměřuje na hledání kořenů a programových předchůdců kulturních zařízení vznikajících od 19. století i v meziválečné době (spolkové a národní domy nebo domy pracujících), s přesahem do období po roce 1989, kdy se budovy a jejich provozovatelé museli a někdy stále musí vyrovnávat s aktualizačními nároky. Kniha pokrývá český i slovenský kontext výstavby kulturních domů, díky čemuž se daří nejen pokrýt celé území bývalého Československa, ale také zachytit rozdílné historické zkušenosti. Texty do knihy napsali Jiří Andrs, Jan Galeta, Hubert Guzik, Katarína Haberlandová, Michaela Janečková, Laura Krišteková, Josef Ledvina, Irena Lehkoživová, Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Karel Šima, Jitka Šosová, Lukáš Veverka, Jan Zikmund, předmluvu pak přední britský historik kultury a umění David Crowley.


Pražské ptactvo / Revolver Revue a Česká společnost ornitologická
Ragby / Labyrint

Kategorie Krásná literatura
Bílá voda / Host
Muklové a šlajsny / OKRAJ MEDIA
Omylem jsem rozšlápl černou kočku / Argo
Rozdělat oheň / Take Take Také
Srdcovka / Paseka
Stáří je mládím světa / Revolver Revue
Vlastní pokoje / Wo-men
Všechno udělat správně / Větrné mlýny

Kategorie Literatura pro děti a mládež
Ani holka ani kluk / Paseka
Dívej, ulice / Baobab
Les / Baobab
Májky a totemy / KHER
Myko / Baobab
Rajčaťáci a Banáni / Host
Teď / Labyrint
Výkladový slovník / Host

Kategorie Učebnice a didaktické pomůcky
Atlas Světa / LUX
HOP/ Labyrint & Raketa
Jan Zrzavý / Národní galerie Praha

Toto není jenom kniha / UMPRUM, Designéři dětem
Jak název a obálka knihy napovídá, jedná se o určitý rozpor mezi tím, co vidíme a co čteme. Napětí mezi obrazy, slovy a jejich významy v širokém slova smyslu rámuje téma publikace zaměřené na porozumění vizuální komunikaci. Její různé formy nás denně obklopují, žijeme v době, které dominují obrazová sdělení. Tato populárně naučná kniha, určená čtenářům od patnácti let, si klade za cíl poskytnout klíč k tomu, jak všudypřítomné obrazy číst a jak je kritickým okem vnímat. Teoreticky se kniha opírá o sémiotiku a grafický design, který je dnes synonymem pro vizuální komunikaci. Jejím hlavním posláním je rozvíjení vizuální gramotnosti, stěžejní kompetence pro kritické myšlení. Zároveň je i cenným nástrojem k posilování mediální a informační gramotnosti, kreativního myšlení a k prohloubování citlivosti vůči funkční a estetické rovině vizuálního jazyka. Úkolem knihy je také ukázat, jak kreativně využívat digitální nástroje, které běžně používáme, neboť díky technologickým vymoženostem je většina z nás aktivními tvůrci vizuální komunikace. Kniha sestává z praktických cvičení – kritických otázek a tvůrčích úkolů a najde uplatnění také u učitelů ve všeobecném vzdělávání. Grafický design a ilustrace Karla Gondeková a Karolína Šebková. Kniha vychází v koedici se vzdělávací platformou Designéři dětem.

Vercajk kariérového poradce / Centrum kompetencí

Kategorie Knihy o výtvarném umění
abcd. Česká funkcionalistická typografie 1927–1940 / UMPRUM
Publikace formou fotografické dokumentace a podrobného komentáře zpřístupňuje nejvýznamnější ukázky funkcionalistické typografie ze soukromé sbírky pedagoga UMPRUM Karla Císaře. Autor tím navazuje na podobně koncipované předešlé monografie Zdeňka Primuse či Johna Vloemanse. Oproti nim se však soustřeďuje výhradně na funkcionalistickou typografii přelomu dvacátých a třicátých let 20. století, od slavného Rossmannova sborníku Fronta přes Teigovy architektonické publikace, Sutnarovy výstavní katalogy a Tschinkelovy didaktické příručky, až po méně známé soukromé tisky Antonína Jera. V katalogu pak zohledňuje především jejich – pro funkcionalismus charakteristické – spojení abstraktních forem s fotografiemi nové věcnosti, které měly vést k vytvoření „nového druhu obrazového písma“. Záměrem publikace není pouze prezentovat izolované knižní obálky, ale také srovnat grafické řešení souborů a sledovat užívání prázdného prostoru, redukci geometrických prvků, použití obrazové statistiky a fotomontážních postupů na obálkách. Kniha není určena jen odborníkům z oblasti dějin grafického designu či dějin moderního umění, ale i ostatním zájemcům o tuto problematiku. Grafika Petr Bosák, Robert Jansa.

Lucian Bernhard / KANT
Miloš Budík. Jsem fotograf / Muzeum města Brna
Pravoslav Rada / Alšova jihočeská galerie
Rafani / Untitled, Nakladatelství AMU v Praze, Nakladatelství VUTIUM
Sochař pohybu Zdeněk Němeček / Universum
Sv. Wolfgang / Netoliko
Život sochy v Praze / Galerie hl. m. Prahy

Kategorie Katalogy
Bohemia příklad fenoménu / Kunsthalle Praha Services
Krása / Galerie Benedikta Rejta
Myslet filmem / Galerie hl. m. Prahy
Nic není problém / Nadační fond 8smička
Seasons / Centrum pro současné umění – Praha
…Viděl jsem nové nebe a novou zemi / Západočeská galerie v Plzni, Artefactum
Volt-Age / Nadační fond 8smička

Kategorie Bibliofilie a autorské knihy
bez názvu / Paed FF UK
Děcko / Mikuláš Axmann
Velká máma / Kudla Press
3 drobnosti / Luboš Drtina

Návrh výtvarné komise na ceny Arna Sáňky ve studentské kategorii:
Golem / UMPRUM
Kniha Golem vznikla ve spolupráci Ateliéru ilustrace a grafiky a Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM. Román Gustava Meyrinka v prvním českém překladu Bořivoje Prusíka z roku 1917 ilustrovala Julie Kyryljuk a typograficky upravila Eva Havlová. Kniha je ilustrována více jak stovkou dřevořezů, vytištěna a svázána v plátěné vazbě v dílnách UMPRUM a doplněna o ručně tištěné hebrejské číslování.
Eintopf / UMPRUM
Eintopf je společnou prací studentů Ateliéru ilustrace a grafiky a Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM. Vznikla na základě workshopu dřevorytu s německou umělkyní Gabrielou Jolowicz. Struktura knihy je založena na jednotné koncepci dvoustran. Na jedné straně textové zadání a na straně druhé odpověď formou ilustrace studentů. Vysázena, vytištěna a svázána byla v grafických dílnách UMPRUM.


!Tlač / AVU
Tam kde žijí divočiny / FDULS

Beowulf / UMPRUM
Nejstarší z velkých básnických skladeb anglické literatury vznikla patrně na přelomu 8. a 9. století v anglosaské Anglii. Poprvé česky Béowulf vyšel až po více než tisíci letech od doby svého vzniku v překladu a s komentáři Jana Čermáka. V rámci společného zadání Ateliéru ilustrace a grafiky a Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM vznikla nová snaha o vizuální interpretaci tohoto díla. S úctou k předloze i historickému kontextu díla se Anežka Hájková (ilustrace) a Konrád Karlík (grafická úprava) pokusili o novou vizuální podobu tohoto díla.

Podzem toky hory mraky / UMPRUM
Autorská kniha Podzem toky hory mraky ke čtenáři promlouvá mnohohlasně. Texty knihy, která je tvořená slepotiskovými reliéry, vznikaly participativně, spoluprací kolektivu umělkyň. Snaží se kultivovat vnímavost k živé zemi a více než lidské perspektivě. Pojem subjektivního autorství ustupuje kolektivitě a vědomí sounáležitosti s přírodou – nutným předpokladům ekologického obratu. Obsah knihy, která nás zve k empatii a citlivosti k živým sférám těla Země, ve čtyřech kapitolách hmatatelně prostupuje konopným papírem, skrz půdu, vodu, horské masivy až k mračnům.  

Nejdelší cesta / FDULS
Pohled z Kuby na Kubu / UTB Zlín

 

Kromě uvedených kategorií budou ještě uděleny ceny SČUG Hollar za nejlepší ilustraci, ceny svazu polygrafických podnikatelů, cena Unie grafického designu, cena Vojtěcha Preissiga  a cena PNP a UPN pro mladé grafiky (ne studenty) do 30 let. Z oceněných titulů vznikne výstava Nejkrásnějších českých knih roku, která bude na podzim realizována v Národním muzeu a bude také putovat po dalších místech v republice i mimo ni.

Toto není jenom kniha
Osvěta, kultura, zábava
Enlightenment, culture, leisure
Golem
Golem
Golem
Eintopf
Eintopf
Eintopf
Beowulf
Beowulf
Beowulf