Promoce / Graduation - On-line

PROMOCE 2024 / GRADUATION  2024

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA / PRAGUE CROSSROADS

Zlatá 211, Praha 1 – Staré Město

 

bakalářské studium / bachelor’s degree study program - 9:30

  • příchod absolventů – 8:30 hod. z ulice Zlaté / please arrive at 8:30 a.m. from Zlatá street.

magisterské a doktorské studium / master’s degree and doctoral study programs - 13:00

  • příchod absolventů - 11:15 hod. z ulice Zlaté / please arrive at 11:15 a.m. from Zlatá street

Pro rodiče a přátele absolventů je určen vchod z ulice Zlaté, 15 minut před začátkem promoce.
Parents and friends of UMPRUM graduating students can enter the venue from Zlatá street 15 minutes before the ceremony commences.