Habilitační přednáška Martina Kohouta

!!! POZOR, došlo ke změně termínu !!! Za možné nepříjemnosti se omlouváme.

31. 3. 2023 od 10.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, posluchárna 215

Habilitační přednáška Martina Kohouta

V pátek 31. března se na UMPRUM uskuteční habilitační přednáška Martina Kohouta na téma "The making of a Guided tour"

Martin Kohout
habilitační přednáška v oboru Výtvarná tvorba

The making of a Guided tour
Přednáška se zaměří na prezentaci autorského videa A guided tour through Glare, and then everything stayed the same ve vztahu ke tvorbě verzí vlastní práce a jejich recyklaci v jiných projektech, dále s tematizováním specifických kvalit a tvůrčích vztahů při práci v digitálních 3D prostředích a s otázkami, na které video reaguje dramaturgickými prostředky, spíše než přímým sdělením.