Habilitační přednášky Martina Kohouta a Romana Vrtišky v pátek 31. 3. 2023 od 10:15 hod.

V pátek 31. 3. 2023 od 10:15 hod. se uskuteční habilitační přednáška Martina Kohouta v oboru Výtvarná tvorba a od 11:45 hod. habilitační přednáška MgA. Romana Vrtišky v oboru Architektura a design. 

 

Habilitační přednášky Martina Kohouta a Romana Vrtišky v pátek 31. 3. 2023 od 10:15 hod.

31. 3. 2023 od 10.15 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, posluchárna 215

10:15
Martin Kohout
habilitační přednáška v oboru Výtvarná tvorba

The making of a Guided tour
Přednáška se zaměří na prezentaci autorského videa A guided tour through Glare, and then everything stayed the same ve vztahu ke tvorbě verzí vlastní práce a jejich recyklaci v jiných projektech, dále s tematizováním specifických kvalit a tvůrčích vztahů při práci v digitálních 3D prostředích a s otázkami, na které video reaguje dramaturgickými prostředky, spíše než přímým sdělením.

 

11:45
MgA. Roman Vrtiška
habilitační přednáška v oboru Architektura a design

Analýza trhu na základě profesních zkušeností a její aplikace v rámci vývoje

Habilitační přednáška MgA. Romana Vrtišky si klade za cíl osvětlení aplikovaných metod zkoumajících problematiku trhu, jeho reakce a poptávky v rámci dvou segmentů - architektury a designu. Na příkladech realizovaných projektů budou popsány vzorové situace, které následně posloužily k detailní analýze koncového uživatele a utvoření jeho jasného profilu při vývoji sériově vyráběných produktů. V rámci pedagogické činnosti vedení Ateliéru designu nábytku a interiéru často využívá empirii jako jedno z nutných měřítek pro designéra a jeho tvorbu.

Umyvadlo RAVAK

Další články