Profesorská přednáška doc. Mgr. A. Lenky Klodové, Ph.D.

9. 12. 2022 od 10:45 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, posluchárna 215

Profesorská přednáška doc. Mgr. A. Lenky Klodové, Ph.D.

V pátek 9. prosince se na UMPRUM uskuteční profesorská přednáška Lenky Klodové v oboru Výtvarná výchova na téma " Tělo pedagogické, umělecké a kurátorské"

Tělo pedagogické, umělecké a kurátorské

Provázanost  umělecké,  pedagogické  a  kurátorské  činnosti  při  práci  s  tématy  lidské sexuality a tělových otázek.

Ve své přednášce bych chtěla demonstrovat konzistentnost svého přístupu, kdy své ústřední témata (lidské tělo, ženské tělo, lidská sexualita a její sociální, historické, estetické a jiné konsekvence) řeším souběžně na všech úrovních své činnosti. Témata zpracovávám prakticky svou uměleckou tvorbou, teoreticky v rámci předmětu Pornostudia, pedagogicky v rámci vedení Ateliéru tělového designu na FaVU VUT a posledních 8 let i kurátorsky formou organizace a vedení Festivalu nahých forem. Chtěla bych se zaměřit na to, jaké požadavky jednotlivé formy přístupu kladou, v čem jsou limity jednotlivých žánrů, v čem se navzájem obohacují a jaké jsou jejich další perspektivy.

Další články