Jitka Šosová

MGR. JITKA ŠOSOVÁ

Jitka studovala na Univerzitě Karlově a UMPRUM v Praze a na Université de Bourgogne ve francouzském Dijonu. Její doktorandský výzkum se zaměřuje na konstrukci kánonu českého poválečného umění po roce 1989. V roce 2018 Jitka dokončila výzkumný projekt věnovaný sbírce výtvarného umění shromážděné československými prezidenty na Pražském hradě v letech 1918-1953 a společně s Markétou Ježkovou představily své poznatky formou výstavy a obsáhlého katalogu pod názvem Tož to kupte! TGM a umělecká sbírka pro Pražský hrad. Byla členkou kurátorského týmu stálé expozice Národní galerie v Praze s názvem 1918-1938. První republika. Pracovala také jako lektorka pro řadu muzeí umění v České republice (Národní galerie v Praze, Muzeum Kampa, Galerie Klatovy-Klenová, Galerie hlavního města Prahy). V současné době vyučuje také na VOŠ Scholastika a Západočeské univerzitě. 

 

TY DRUHÉ DĚJINY UMĚNÍ: KANONIZAČNÍ STRATEGIE ČESKÉHO POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ PO ROCE 1989

Disertační práce zkoumá kanonizační procesy českého poválečného umění po roce 1989. Zabývá se otázkou, jakými prostředky byl v porevoluční dekádě ustavován obecně přijímaný příběh českého moderního umění, což zkoumá v několika klíčových oblastech. Zaprvé se zaměřuje na konstruování nového kánonu dějin poválečného umění na poli dějepisu umění prostřednictvím stálých expozic, které v průběhu 90. let otevírala česká, moravská a slezská muzea výtvarného umění. Soustředění na stálé expozice je dáno delším obdobím umělecké produkce, které inscenují a především tím, že v porovnání s dočasnými výstavami naplňují mnohem výrazněji vzdělávací funkci výstavních institucí.  Za druhé projekt identifikuje a analyzuje koncepty, které měla k porozumění nově překládanému narativu dějin umění veřejnost. A za třetí sleduje, jak bylo poválečné české umění zpracováno v učivu základní školy, zejména v dějepisu a ve výtvarné výchově. Tyto tři oblasti výzkumu společně ukazují úspěchy a selhání kanonizačních procesů a přispívají k objasnění současného stavu disciplíny dějin umění v českojazyčném prostředí.