Pozvánka na obhajoby disertačních prací

Obhajoby disertačních prací studujích v programu Výtvarná umění se budou konat 26. září 2023 od 9:00 hod. v místnosti 115, na UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1). Pozvánku naleznete v příloze.

Disertační práce jsou případně k dispozici v kanceláři Centra doktorských studií (č. 110, UMPRUM nám. Jana Placha 80, Praha)