Pozvánka na Státní doktorské zkoušky na UMPRUM

Dovolujeme si Vás pozvat na Státní doktorské zkoušky, které proběhnou na UMPRUM dne 23. 10. 2023.

Pozvánka na Státní doktorské zkoušky na UMPRUM

Zkouška má formu veřejné přednášky. Registrované doktorandy a doktorandky a témata jejich přednášek naleznete v pozvánkách v příloze. Státní doktorské zkoušky budou probíhat paralelně ve dvou posluchárnách 115 a 215 na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80.

Další články