Rozhovor s doktorandkou UMPRUM Thu Huong Phamovou - Hlavní cíl je proces poznání

Níže uvádíme odkaz na rozhovor pro Forum, magazín GHMP Umění pro město, s doktorandkou UMPRUM Thu Huong Phamovou. Doktorandka v něm přibližuje svůj výzkumný projekt na UMPRUM, ve kterém reflektuje soužití Vietnamců a Čechů v interkulturním veřejném prostředí a hledá možnosti propojení těchto skupin skrze participativní přístupy.

Rozhodor vedla Lenka Štpenáková, rovněž doktorandka na UMPRUM v rámci série rozhovorů Off-Site Conversations.

Rozhovor s doktorandkou UMPRUM Thu Huong Phamovou - Hlavní cíl je proces poznání

Thu Huong Phamová - Hlavní cíl je proces poznání