Knihtisk

Typ dílny: dílna s oborovou působností

Knihtisková dílna je vybavena pro realizaci nejrůznějších druhů prací technikou tisku z výšky, od drobných grafik přes akcidenční a merkantilní tiskoviny až po náročné grafické listy, bibliofilie či autorské knihy, kombinující ručně sázený text s několikabarevnými ilustracemi. Lze tisknout jak na jednoduchých ručních lisech, tak i ve větších nákladech na nátiskových a tiskových strojích umožňujících precizní tisk a přesný soutisk. Součástí vybavení jsou kasy s písmem v různém stadiu opotřebení, od drobných několikabodových až po velké plakátové dřevěné litery, ornamenty, ozdobné linky a dostatek sazečského materiálu. Lze pochopitelně tisknout i z polymerových nebo kovových štočků, polymery je v omezeném množství za určitých podmínek možné vyrobit i přímo v dílně. Pro zhotovení tiskových matric lze experimentovat s rozmanitými moderními technologiemi a materiály.

 
KONTAKT

ADRESA
TC UMPRUM Mikulandská 5 č.202

KONTAKTNÍ OSOBA
Jaromír Štoural
251 098 425
jaromir.stoural@umprum.cz

GARANTOVANÉ OTEVÍRACÍ HODINY
9–15 hodin

Knihtisk, foto: Vojtěch Votýpka
Knihtisk, foto: Vojtěch Votýpka
Knihtisk, foto: Vojtěch Votýpka
Knihtisk, foto: Vojtěch Votýpka
Knihtisk, foto: Vojtěch Votýpka