Knižní vazba

Typ dílny: dílna s oborovou působností


Knihvazačská dílna je určena především pro Katedru grafiky, ale je k dispozici i dalším studentům. Podmínkou pro všechny příchozí je absolvovat školení bezpečnosti práce pod vedením dílenských vyučujících.
V dílně probíhá výuka, proto je nutné se informovat o časech určených pro zpracování semestrálních prací a předem se objednat. Konzultace a rezervace termínů probíhají denně v 10 hodin.

V knihvazačské dílně pracují studenti samostatně pod vedením lektorů.  Je možné zhotovit vazbu semestrálních a klausurních prací, porfolií, různé druhy průmyslových vazeb, atypické knižní vazby, pasparty nebo kartonáž. K dispozici jsou tyto technologie: řezačka, pákové nůžky na papír, lisy, drátošička, vrtačka papíru, spirálová vazba (pro bloky do 8 mm), rýhování (bigování), děrování perforovací lištou, termoražba, kulacení rohů, výsek raznicí, prstový výsek, eurovýsek, žehlička papíru, šití na průmyslovém šicím stroji.

 

KONTAKT

ADRESA
TC UMPRUM Mikulandská 5 č.212

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Jan Hybner Ph.D.
251 098 419
jan.hybner@umprum.cz

Mg.A. Vladimíra Šturmová
251 098 419
vladimira.sturmova@umprum.cz

GARANTOVANÉ OTEVÍRACÍ HODINY
9–15 hodin

Knižní vazba, foto: Vojtěch Votýpka
Knižní vazba, foto: Vojtěch Votýpka
Knižní vazba, foto: Vojtěch Votýpka
Knižní vazba, foto: Vojtěch Votýpka