KVU

Typ dílny: dílna s oborovou působností

Dílna je určena pro realizaci projektů sochařského charakteru náročných na specifické technologické postupy, přístrojové vybavení, prašnost, hlučnost, prostorovost. Je vhodná pro práci se dřevem, železem, sádrou, betonem, pryskyřicemi, polystyrénem, kamenem atd.

Dílna je určena pro studenty Katedry volného umění, primárně Ateliéru volného umění I.  Po konzultaci a v součinnosti s vedoucím dílny realizuje svou práci samostatně v režimu otvíracích hodin školy. 

KONTAKT

ADRESA
TC UMPRUM Mikulandská 5 č.006

KONTAKTNÍ OSOBA
MgA. Jan Haubelt
251 098 452
jan.haubelt@umprum.cz

GARANTOVANÉ OTEVÍRACÍ HODINY
9–15 hodin

KVU, foto: Vojtěch Votýpka
KVU, foto: Vojtěch Votýpka