Litografie

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Litografická dílna je otevřena studentům UMPRUM, nejen z katedry grafiky. Slouží k výuce techniky kamenotisku, realizacím semestrálních, případně klauzurních, bakalářských či diplomových prací.
Vzhledem k prostorovým možnostem dílny a charakteru techniky kamenotisku probíhá výuka individuálně, nebo po malých skupinách. Důraz je kladen na tvůrčí přístup.

 
KONTAKT

ADRESA
nám. Jana Palacha 80

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr.A. Jana Hubatková
251 098 217
jana.hubatkova@umprum.cz

Ing. Mgr. akad. mal. Jiří Vohradský
251 098 217
jiri.vohradsky@umprum.cz

GARANTOVANÉ OTEVÍRACÍ HODINY
9–15 hodin

SOCIÁLNÍ MÉDIA
Facebook