Sklo - brusírna

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Sklářská dílna je odborná školní dílna. Je členěna na teplé a studené technologie – tavené, malované sklo, broušené a ryté sklo. Doplňkově umožňuje pískování a vrtání skla. Práce v dílně probíhá výhradně za vedení a dozoru pracovníků dílny.

 
KONTAKT

ADRESA
TC UMPRUM Mikulandská 5


KONTAKTNÍ OSOBA
MgA. Barbora Štefánková
251 098 424
barbora.stefankova@umprum.cz

GARANTOVANÉ OTEVÍRACÍ HODINY
9–15 hodin