Textil

Typ dílny: dílna se specializovanou působností

Dílna Ateliéru textilní tvorby poskytuje studentům textilu pracovní zázemí pro realizaci jejich projektů.

V prostoru dílny se využívají následující technologie: vyšívací stroj, tkalcovské stavy, pletací stroj a termotransferový lis. K prostoru dílny patří počítačová učebna se speciálními textilními a grafickými programy.

KONTAKT

ADRESA
TC UMPRUM Mikulandská 5 č.307

KONTAKTNÍ OSOBA
MgA. Anežka Svobodová
251 098 416
anezka.svobodova@umprum.cz

MgA. Zuzana Ševčíková
251 098 416
zuzana.sevcikova@umprum.cz

GARANTOVANÉ OTEVÍRACÍ HODINY
9–15 hodin

Textil, foto: Vojtěch Votýpka
Textil, foto: Vojtěch Votýpka
Textil, foto: Vojtěch Votýpka
Textil, foto: Vojtěch Votýpka