Služby knihovny UMPRUM

Tematické zaměření knihovního fondu odpovídá zaměření ateliérů školy podle uměleckých oborů. Knihovní fond není ve volném výběru, pouze periodika běžného roku jsou k dispozici ve studovně. Pro studijní účely jsou za úhradu zhotovovány kopie z fondů naší knihovny. Přístup k fondu knihovny je prostřednictvím katalogu. Knižní fond je ukládán do elektronické formy, kde jsou knihy zkatalogizovány od roku 1950 až do současnosti.

Podmínky využívání našich služeb:

  • pro absenční výpůjčky je nutné mít studentský průkaz nebo ISIC; pro veřejnost a neregistrované uživatele je možné pouze prezenční studium
  • v knihovně není možný volný výběr, o požadované tituly musíte požádat službu ve studovně
  • vyřízení svého požadavku urychlíte např. tím, když si dopředu zjistíte, jaké tituly v knihovně máme dostupné (viz elektronický katalog) a donesete soupis signatur knih, které u každé knihy najdete, abychom Vám je mohly rychleji najít!
  • základní výpůjční doba knih činí 1 měsíc, u časopisů 14 dní; výpůjční lhůta se dá prodloužit v případě, že na titul není rezervace, a to osobně, elektronicky po přihlášení do elektronického katalogu, telefonicky či emailem
  • po uplynutí výpůjční doby nabíhají placené upomínky
  • po přihlášení do katalogu je možno rezervovat vypůjčené knihy nebo objednávat dostupné knihy (přes nabídku "Získej")
  • výpůjční služby knihovny jsou zdarma, pro kopírování a tisk platí běžný ceník
MVS a MMVS

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
požadavky směřujte na knihovna@umprum.cz