Studijní plány - bakalářské studium

Bakalářské studijní programy v oblasti vzdělávání Umění

Studijní programy:

  • B0212A310005 Design
  • B0213A310011 Volné umění
  • B0213A310008 Grafika a vizuální komunikace

Nově akreditované studijní programy, určené pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2021/22 a později.

Studijní program B8206 - Výtvarná umění

Studijní obory:

  • 8206R100 Design
  • 8206R108 Výtvarná tvorba
  • 8206R106 Grafika a vizuální komunikace

Určené pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/21 a dříve, pouze na dostudování, tj. studenti se do těchto studijních programů již nepřijímají.