Studijní plány - doktorské studium

Studijní program P0288D320002 Teorie a dějiny moderního a současného umění

Nově akreditovaný studijní program, určený pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2021/22 a později.

Studijní program P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Studijní obor:

  • 8101V007 Teorie a dějiny moderního a současného umění

Určený pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/21 a dříve, pouze na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.

Studijní program P0213D310005 Výtvarná umění

Nově akreditovaný studijní program, určený pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2022/23 a později.

Studijní program P8206 Výtvarná umění

Studijní obory:

  • 8206V001 Architektonická tvorba
  • 8206V100 Design
  • 8206V106 Grafika a vizuální komunikace
  • 8206V108 Výtvarná tvorba

Určený pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2021/22 a dříve, pouze na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.