Studijní plány - magisterské studium

Magisterský studijní program v oblasti vzdělávání Umění

 

Studijní program: M0213A310001 Architektonická tvorba

Nově akreditovaný studijní program, určené pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2020/21 a později.

Studijní program M8206 Výtvarná umění

 

Studijní obor: 8206T001 Architektonická tvorba

Určené pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/20 a dříve, pouze na dostudování, tj. studenti se do tohoto studijního programu již nepřijímají.