Studijní plány - navazující magisterské studium

Navazující magisterské studijní programy v oblasti vzdělávání Umění

Studijní programy:

  • N0213A310007 Architektonická tvorba
  • N0212A310008 Design
  • N0213A310013 Volné umění
  • N0213A310008 Grafika a vizuální komunikace

Nově akreditované studijní programy, určené pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2021/22 a později.

Pozn. Studijní plány dříve akreditovaných studijních programů (N8206 Výtvarná umění a N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění) jsou k dispozici na Studijním oddělení.

Navazující magisterský st. prog. v oblasti vzdělávání Vědy o umění a kultuře

Studijní program

  • N0213A320009 Teorie a dějiny moderního a současného umění

Nově akreditovaný studijní program, určený pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2022/23

Pozn. Studijní plány dříve akreditovaných studijních programů (N8206 Výtvarná umění a N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění) jsou k dispozici na Studijním oddělení.