Erasmus+

Program Erasmus+ (2021-2027) lze během každého studijního cyklu (bakalářský, magisterský, doktorský) využít formou dlouhodobého studijního pobytu nebo dlouhodobé praktické stáže (minimum 2 měsíce, maximum 12 měsíců) Praktická stáž může být součástí studijního pobytu. Tyto mobility mohou probíhat již od prvního ročníku. Je však třeba respektovat specifika daná studijními plány a harmonogramem studia. Kromě toho jsou podporovány krátkodobé mobility v délce 5-30 dní pro doktorandy, kteří se však mohou zúčastňovat i dlouhodobých mobilit. Novinkou jsou kombinované mobility, které umožňují fyzickou mobilitu v zahraničí (krátkodobou i dlouhodobou) s virtuální částí, jež probíhá v domácím prostředí. Další příležitostí jsou kombinované intenzivní programy v délce 5-30 dní (např.letní školy)


Program Erasmus+ podporuje studijní a pracovní mobility prakticky po celém světě s tím, že se rozlišují programové země (země EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Malta, Makedonie, Srbsko, Turecko) a partnerské země, k nimž v Evropě řadíme Velkou Británii, Švýcarsko a evropské mikrostáty. Program Erasmus+ dále podporuje tzv. mezinárodní mobilitu s dalšími státy světa, která se odvíjí od aktuálních priorit a uzavřených dohod mezi školami. UMPRUM rozvinula spolupráci s izraelskou školou Bezalel Academy of Art and Design v Jeruzalémě.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
přízemí – místnost 006a

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Lucie Bělinová
251 098 281
lucie.belinova@umprum.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
PO–ČT 9.30–11.30