Podpurné organizace

Vládní stipendia
jsou udělována na základě mezivládních dohod mezi Českou republikou a jednotlivými státy, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování:

-   rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT ČR přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím rektorátů.

-   výběrová řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím Akademické informační agentury.

Celá nabídka těchto stipendijních pobytů včetně případných uměn, pokud k nim v průběhu roku dojde je zveřejněna na Zahraniční stipendiumAIA: akademická informační agentura.

Nadace pro rozvoj vzdělání 

AIA – Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT
Dům zahraniční služeb MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
– zprostředkovává stáže a studijní pobyty v zahraniční, které jsou České republice nabízeny na základě mezivládních dohod nebo jinou formou; poskytuje vládní stipendia

Zahraniční stipendium
Eurodesk
Granty ecn

DALŠÍ VYHLEDÁVAČE
Ploteus
Study in Europe
IEFA
Study abroad
INTstudy
Erudera
France
European funding guide

Fulbrightova komise v České republice
Fulbrightova komise, Táboritská 23, 130 87 Praha 3
fulbright@fulbright.cz
– nezisková organizace, vznikla v roce 1991 na základě česko-americké mezivládní dohody; všechny programy jsou individuální, přihlášky do výběrového řízení podávají jednotlivci, vhodné pro postgraduální studium a výzkum, cestovní granty pro VŠ studenty, učitele a vědce

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Vodičkova 17, 110 00  Praha 1
josefhlavka@volny.cz
Cestovní stipendia / Pobytová stipendia
Určeno: studentům vyšších ročníků VŠ, vědeckým pracovníkům a umělcům
Uzávěrky průběžně.

Visegradsky fond
International Visegrad Fund, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava, Slovensko
visegradfund@visegradfund.org
Stipendijní fond pro země střední a východní Evropy.

Nadace Open Society Fund
International Scholarships database   
Scholarshipslisting