Studijní pobyty mimo Erasmus+

Studijní pobyty mimo Erasmus+

Při výběru zahraniční školy se doporučuje vycházet ze seznamu Partnerské školy (Ostatní partnerské školy). S uvedenými školami probíhají výměny často již řadu let na základě bilaterální dohody. Je i možné oslovit jinou školu a samostatně si dohodnout výměnu. V tomto případě je pro vyslání dostačující akceptační dopis. Postup pro přihlašování je totožný jako v případě programu Erasmus+.

Po získání souhlasného stanoviska přijímající university (akceptační dopis, akceptační e-mail)  je možné obdržet grant ve výši 10-13 tis.Kč/měsíc průměrně, vyjímečně více. Konkrétní částka bude stanovena podle finanční náročnosti navštívené země a celkového množství disponibilních prostředků

Před cestou

S každým studentem je uzavírána finanční dohoda. Stipendium bude poukázáno před začátkem mobility. Před odjezdem je nutné zajistit si odpovídající pojištění. Před cestou je dále třeba vyplnit Žádost o započtení stáže do studia a zajistit si její schválení studijním oddělením a vedoucím ateliéru (v tomto pořadí) . Obzvláště důležité je splnění předmětů zimního semestru před odjezdem na stáž v semestru letním. Žádost odevzdejte na zahraničním oddělení s dostatečným předstihem před odjezdem. 

Před odjezdem ze stáže si prosím nezapomeňte nechat potvrdit na hostitelské univerzitě délku stáže/přehled absolvovaného studia (Transcript of Records) resp. zajistit včasné doručení těchto dokumentů na zahraniční oddělení emailem.

Po návratu

Nezapomeňte vyplnit a elektronicky odeslat zahraničnímu oddělení zprávu ze stáže. 

Po úspěšně absolvovaném a doloženém studijním pobytu budou automaticky uznány semestr a klauzura. Další kredity se započítávají jako zahraniční studijní pobyt bez další specifikace.

Podělte se o své zážitky s pracovníky zahraničního a studijního oddělení i s ostatními studenty a pedagogy.