Budoucnost ateliéru VUIII na Katedře volného umění (KVU) UMPRUM

Prohlášení vedoucích pedagogů k přijímacímu řízení pro studijní program Bc a NM


Milé uchazečky a milí uchazeči,
děkujeme všem za projevenou volbu studovat u nás, čemuž odpovídá nejen hojná návštěvnost během Dne otevřených dveří, ale i počet přihlášek - BC: 65, NM: 8, celkem: 73.
V tento okamžik je naší povinností odpovědět všem na často kladenou otázku: Jaká je budoucnost ateliéru VUIII? Doposud jsme na ní na základě poskytnutých informací nemohli odpovědět. Sdělit definitivní a transparentní informaci můžeme bohužel až v tuto chvíli.

Podoba ateliéru VUIII, tak jak jej znáte a do kterého se hlásíte, s jeho oborovým zaměřením, programem a současným personálním obsazením, má končit datem 30. 8. 2024.

Na základě rozhodnutí vedení školy, má ateliér VUIII opustit program intermediality, tedy důrazu na mezioborovou dialektiku. Nově se má profilovat více technologicky s příklonem k digitálním médiím, virtuální realitě a AI. Zároveň zůstat funkčním a prostupným doplňkem k ostatním ateliérům KVU. Tato skutečnost je důsledkem politiky škrtů, hledání úspor, duplicity oborů a celkovou snahou transformovat určité ateliéry směrem k oborům s potenciálem financování z dotačních a grantových zdrojů. Nám pedagogům, katedře
volného umění, i studentstvu, nezbývá nic jiného, než na toto rozhodnutí přistoupit i přes oprávněný pocit ztráty a nejistoty.

Jsme si také vědomi, že načasování tohoto prohlášení není vhodné, protože jste neměli*y možnost podání přihlášky zvážit. Řádně podané přihlášky zůstávají platné.


Co to znamená pro všechny z vás? Přijímací řízení bude probíhat dle standardního postupu s tímto rozdílem: KVU všem, kteří se rozhodnou splnit podmínky pro postup do druhého
kola, nabízí možnost volby studia ve všech stávajících ateliérech, včetně toho, který projde v budoucnosti transformací po řádném výběrovém řízení pro pozice nových vedoucích. Chápeme, že tato nabídka nebude lákavá pro všechny, ale v této chvíli žádná lepší neexistuje. Stále platí známá teze, že dostat se na KVU, znamená výkon sám o sobě.

Měli jsme příležitost poznat u mnohých z vás opravdový zájem, vidět vaše kvalitní práce, které naplňují kritéria pro studium umění. Velmi nás rmoutí, že tento kapitál nebudeme zhodnocovat společně, ale doufáme, že se v budoucnu určitě setkáme na jiných zajímavých úrovních. Přinejmenším s některými z vás, během druhého kola.


Ať už se vaše studijní plány nebo naše profesní úmysly později naplní kdekoliv, učme se, že podstatou umění je neustálá změna a vyšší, komplexní příprava na budoucnost - nejen jednotlivců, ale i celé společnosti. Zvláště v této krizové době.


Děkujeme za porozumění a přejeme vše dobré.
Michal Pěchouček a Dominik Gajarský