Informace pro 1. kolo přijím. říz. 2024/25 - bakalářské st., Katedra grafiky

Informace k průběhu 1. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium na  Katedře Grafiky

(st. program Grafika a vizuální komunikace)

První kolo probíhá prezenčně dne 12. 2. 2024. Dostavte se prosím dne 12. 2. 2024 v 8:00 na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, nám. Jana Palacha 80, 110 00 Praha 1.

Po odevzdání domácích prací (portfolia) v místnosti viz příloha - sloupec s názvem „Číslo místnosti pro odevzdání portfolia“, budete zpracovávat výtvarný úkol v další místnosti viz příloha - sloupec „Číslo místnosti pro konání 1. kola“. Přesné informace k místu konání přijímacího řízení naleznete pod svým číslem přihlášky v přiloženém dokumentu.

S sebou přineste:

  1. pozvánku k přijímacímu řízení
  2. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas
  3. soubor domácích prací (portfolio), viz příloha
  4. pomůcky ke zpracování talentových úkolů, viz příloha

Další články