UMPRUM má novou ombudsmanku

Na UMPRUM nastoupila na novou pozici ombudsmana školy Tereza Nešetřil Vejřík.

Během své kariéry nasbírala Tereza Nešetřil Vejřík celou řadu zkušeností z vlastní psychoterapeutické praxe i skupinové terapeutické práce. Pro novou pozici je velkým přínosem její pedagogické působení v oblasti psychologie. Zmínit je potřeba i její praxi s koordinací dobrovolníků a pomocí lidem v ohrožení v problematických skupinách.

UMPRUM má novou ombudsmanku

Nová ombudsmanka se bude v nové roli starat o mediaci situací týkajících se porušování lidských práv ve všech ohledech. Bude prostředníkem mezi všemi zúčastněnými stranami, tak aby poskytla pomoc osobám, které se na ni obrátí. Akademická obec si díky nově otevřené pozici i vybrané kandidátce slibuje zlepšení v oblasti mezilidských vztahů a komunikace. Mezi ostatními kvalitními kandidáty zaujala Tereza Nešetřil Vejřík propracovanou koncepcí a odborným vhledem. Zároveň prokázala vysokou míru citlivosti a důvěryhodnosti.

„V nadneseném významu přemýšlím o roli ombudsmana*ky, jako o roli profesionálního člověka s citlivostí k útlaku a bezpráví. Ombudsman*ka by měl*a mít povědomí o problematice šikany, diskriminaci na základě rasy, sexuální orientace, identitární příslušnosti, náboženského vyznání, o poruchách příjmu potravy, depresích, úzkostech, ale i gaslightingu, bossingu, mobbingu, sexuálního nátlaku a manipulace z pozice moci obecně. Věřím, že v tom by mi mohla být nápomocná moje terapeutická zkušenost, díky které se s tématy pravidelně setkávám,“ shrnuje Tereza Nešetřil Vejřík, co chce, aby její práce UMPRUM přinášela.

Tereza Nešetřil Vejřík bude pro všechny potřebné k dispozici od června, a to pondělní dopoledne a čtvrteční odpoledne.

Další články