UMPRUM Online: Radim Pergl a... Highest Hopes

Destinace Highest Hopes je prostorem pro získání pozitivního pohledu na život a také místem roztříštěných naivních představ o tom, co znamená být umělcem.
Na UMPRUM Online právě představujeme sérii kreseb Radima Pergla z Ateliéru volného umění II: https://online.umprum.cz/radim-pergl-a-highest-hopes/ 
UMPRUM Online: Radim Pergl a... Highest Hopes

..