UMPRUM se ztotožňuje s prohlášením Konference rektorů k válce na Ukrajině

 

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), jsou šokováni dalším vývojem situace na Ukrajině, kde se Rusko dopustilo a dopouští zcela účelové a promyšlené vojenské agrese vůči jinému nezávislému státu.

UMPRUM se ztotožňuje s prohlášením Konference rektorů k válce na Ukrajině

 

ČKR velmi důrazně odsuzuje postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku. Každý nezávislý stát má právo demokraticky rozhodovat o své budoucnosti a svém směřování. To, čeho se Rusko dopouští, je pošlapáním nejen mezinárodního práva, ale také všech ideálů evropské civilizace a mírového soužití mezi evropskými národy. Ruské vedení svými posledními kroky vyřazuje Rusko ze společenství civilizovaných evropských států 21. století.
 

My v České republice – s naší historickou zkušeností z let 1938 a 1968 – musíme být zvlášť ostražití a měli bychom velmi akutně vnímat vážnost současné situace a varovat před ní. Je ohromující, jak moc současná rétorika ruského vedení připomíná rétoriku nacistů a jejich agresivní a dobyvačnou politiku, kterou uplatňovali vůči Československu v roce 1938. Současné ruské vedení používá stejný slovník, za kterým se skrývá podobný způsob uvažování.
 

ČKR v současné situaci apeluje na českou politickou reprezentaci, aby se – ve spolupráci s našimi evropskými partnery a spojenci – velmi aktivně a iniciativně podílela na rychlé a rozhodné celoevropské reakci vůči agresivním krokům Ruska. Evropa musí být jednotná.
 

Vysoké školy ČR, jejichž rektorky a rektoři jsou členy ČKR, jsou v rámci svých možností připraveny poskytnout pomoc ukrajinským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci.
 

ČKR podniká a bude dále podnikat kroky, které umožní efektivní pomoc občanům země, která se dnes stala terčem otevřené ruské agrese.

 

V Brně dne 24. února 2022
 

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

předseda

 

Další články