PhDr. Věra Laštovičková Ph.D.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Teorie a dějiny moderního a souč. umění
Absolvent

Věra Vostřelová, rozená Laštovičková

https://vsup.academia.edu/VeraLastovickova

 

Předměty odborného zájmu

dějiny a teorie architektury 19. století a první poloviny 20. století; architektura českých Němců; architektura a národní identita

 

Vzdělání a akademická kvalifikace

2014 – Ph.D. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

2010 – PhDr. Ústav pro dějiny umění, FF UK v Praze

2008 – Mgr. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dějiny umění a klasická archeologie

 

Odborná praxe

2017 – dosud Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, odborný asistent

2016–2017 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, výzkumný projekt v rámci programu podpory mladých umělců a badatelů UMPRUM (post–doc)

2012–2015 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, podíl na řešení výzkumného projektu v programu NAKI „Umění, architektura, design a národní identita“

2011 Národní památkový ústav, generální ředitelství, výzkum v Pardubickém kraji v rámci grantového projektu V+V č. 402 „Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století“

2009–2010 Akademie výtvarných umění v Praze, v. v. p., rešerše v rámci výzkumného projektu „České umění v období post-socialistické transformace 1980–2005“

2008 Národní památkový ústav, ú. o. p. Praha, odd. dokumentace

2006–2008 Ústav dějin umění Akademie věd ČR, podíl na řešení grantového výzkumného projektu "Umění 19. století: Mezi Prahou a Mnichovem“

 

Studijní pobyty

2017 Universität für angewandte Kunst, Wien (2 měsíce)

2015 Seminarwoche ETH Zürich, Budapest

2013–2014 studijní stáže v Mnichově a Vídni (2 týdny), v rámci výzkumného projektu VŠUP

2006–2008 studijní stáže v Mnichově, Řezně a Amberku (3 týdny), v rámci výzkumného projektu ÚDU AV ČR

2004–2005 Ludwig-Maximilians-Universität, München (6 měsíců)

1999 Internationale Archäologische Sommerakademie, Xanten (1 měsíc)

 

Publikace

knižní monografie

Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806–1882), Praha 2018

Cizí dům? Německá architektura v Čechách 1848–1891 / Ein fremdes Haus? Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891, Praha/Prag 2015

kapitoly v knižních monografiích a sbornících

Style and Identity: The Theoretical Foundations of Historicism in 19th-Century Architecture, in: Zuzana Ragulová – Jan Galeta (eds.), Admired as well as Overlooked Beauty, Brno 2015, s. 221–230

Německé luteránské kostely v Čechách zbudované v době česko-německé národní diferenciace, in: Jaroslav Havrlant – Jan Mareš – Martin Vostřel (eds.), Poohří V: Církev a společnost, Louny 2015, s. 135–148

s Jindřichem Vybíralem: Architektura mezi Mnichovem a Prahou / Die Architektur zwischen München und Prag, in: Taťána Petrasová – Roman Prahl (eds.), Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München – Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne, Praha/Prag 2012, s. 257–294

studie v odborných časopisech

Architektur als „versteinerte Musik“: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber, Umění 62, 2014, s. 439–453

Zwischen Klassik und Romantik. Das architektonische Schaffen Bernhard Gruebers, Umění 61, 2013, s. 138–162

encyklopedická hesla

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (vyd. Rakouská akademie věd): Gottlob Alber, Antonín Balšánek, Antonín Barvitius, Antonín Baum, Bedřich Bendelmayer, Josef Benischek, Antonín Blažek, Matěj Blecha, Antonín Cechner, Alois Dryák, Otto Ehlen, Antonín Engel, Josef Fanta, Heinrich Fanta, Adolf Foehr, Jindřich Freiwald, Alois Turek, Antonín Turek, Oldřich Tyl, Ignác Ullmann, Jan Vejrych, Jaroslav Václav Velflík, Josef Velflík, Alois Wachsmann, Bohumil Waigant, Humbert Walcher von Molthein, Rudolf Wels, Alfons Wertmüller, Gustav Wiedermann, Antonín Wiehl

 

Autorka a kurátorka výstav

Cizí dům? Architektura českých Němců 1848–1891, Muzeum města Ústí nad Labem, rozšířená repríza (spolupráce Martin Krsek), leden–duben 2017

Architekt Bernhard Grueber a Děčín, Ukradená galerie v Děčíně, únor 2016

Cizí dům? Architektura českých Němců 1848–1891, Galerie UM v Praze (UMPRUM), červenec–srpen 2015

 

Ocenění

čestné uznání v 1. bienále mladých autorů časopisu Umění/Art za studii Architektur als „versteinerte Musik”: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber (Umění LII, 2014, s. 439–453)