Diana Winklerová oceněna za portrét architekta Otakara Novotného

Pedagožka UMPRUM a absolventka Ateliéru sochařství Diana Winklerová získala 1. místo Spolku sochařů ČR ve veřejné soutěži o sochařské portréty významných osobností, které se zapsaly do našich i světových dějin. Oceněn byl její portrét architekta Otakara Novotného. Na akci se Váže výstava prací, která se koná na Fakultě stavební ČVUT.

Diana Winklerová oceněna za portrét architekta Otakara Novotného

Hlavním cílem soutěže je vybrat a ocenit nejzdařilejší portréty, o jejichž realizaci a umístění projevují zájem veřejné instituce i soukromé osoby. V roce 2023 se jednalo o portréty sochařky Mary Duras, architekta Otakara Novotného a dirigenta Libora Peška.

Více informací o soutěži a dalších oceněných: https://spolek-socharu.cz/aktuality/vyhodnoceni-portretni-souteze-2023 

Výstava prací:
4. 10.–26. 10. 2023
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, atrium