Barbora Juríčková

Barbora Juríčková

Jméno
Barbora Juríčková

Absolvovaný ateliér
Architektura I

Diplomová práce
Premeny súčasnej domácnosti
Ak nahliadneme na domácnosť skrz súčasný meniaci sa životný štýl, môže sa nám jej priestorová podoba zdať kriticky nemenná. Je domácnosť uväznená v zaužívaných stereotypoch? Reflexiou týchto stereotypov, môžeme oslobodiť rigidnú predurčenosť domácnosti a povzbudiť jej otvorenosť k aktuálnejším priestorovým konfiguráciám. Súkromie. Reprezentácia. Práca. Vlastníctvo. Diplomová práca spracováva formou knihy tieto štyri súčasné témy dotýkajúce sa prostredia domácnosti.

Co mi škola dala?
Stimulujúce prostredie, medzioborové presahy a skvelých ľudí okolo seba.

Co chci v budoucnu dělat
Venovať sa architektúre v jej rôznorodých polohách.

 
Barbora Juříčková
Premeny súčasnej domácnosti
Premeny súčasnej domácnosti
Premeny súčasnej domácnosti

Další články