Kamila Huptychová

Kamila Huptychová

Jméno
Kamila Huptychová

Absolvovaný ateliér
KTDU

Diplomová práce
Milena Lamarová a její přínos české teorii designu
Ačkoliv Milena Lamarová byla přední teoretičkou designu, která se významně zasloužila o jeho etablování na poli české uměnovědy, zmínky o její osobě jsou v sekundární literatuře spíše sporadické. Diplomová práce proto monograficky zpracovává a představuje odkaz této pozoruhodné osobnosti českých dějin umění a na příkladech její publicistické, publikační a výstavní činnosti pojmenovává klíčové myšlenky a přesvědčení, které následně stopuje napříč její celoživotní prací, a závěrem se pokouší skrze její tvorbu nalézt způsoby a cesty, jak se vztáhnout k naší žité současnosti.

Co mi škola dala?
Díky UMPRUM jsem prohloubila své teoretické znalosti a získala jsem přehled o tvorbě současných mladých tvůrců. Udělala jsem si zde mnoho přátel a získala jsem i řadu cenných profesních kontaktů. Dále jsem si mohla vyzkoušet kurátorství v praxi díky ročnímu vedení školní Galerie NIKA a nadto jsem byla již během studia oslovena s nabídkou kurátorování velké výstavy v Zóně pro umění 8smička.

Co chci v budoucnu dělat
Ráda bych se nadále věnovala primárně kurátorství výstav a pohybovala v oblasti současného umění a designu.

Kamila Huptychová
Milena Lamarová a její přínos české teorii designu
Milena Lamarová a její přínos české teorii designu
Milena Lamarová a její přínos české teorii designu

Další články