Klára Čermáková

Klára Čermáková

Jméno
Klára Čermáková

Absolvovaný ateliér
Ateliér malby

Diplomová práce
Ruce (a jiné produkty práce)
Klíčem jak celé věci porozumět je teze: "Tak je ruka nejen orgánem práce, je i jejím produktem." z knihy O umění autorů Marxe a Engelse. Říkají tím, že schopnost přizpůsobit se fyzicky a fyziologicky tlakům rozdílného prostředí nedokáže (díky dlouhému vývoji lovecko-sběračské etapy) žádný jiný biologický druh, a že jenom prací, přizpůsobováním se vždy novým úkonům nabyla lidská ruka onoho vysokého stupně dokonalosti. Od toho tedy plyne i samotný název diplomové práce – Ruce (a jiné produkty práce). Hlavním motivem jsou tedy ruce, které provozováním stále namáhavější práce zlepšují svou míru dokonalosti, až jsou nakonec nahrazeny umělým multifunkčním příslušenstvím. Tématicky, tak vycházím z vlastní empirické uměleckořemeslné činnosti a snažím se na ni sebekriticky nahlížet. Jestliže totiž proměna uměleckého nástroje formuje umělce, ale i jeho roli ve společnosti, musím si položit sugestivní otázku, jestli umělec dnes už jen neperformuje práci strojů? Leitmotivem se tak stává odcizení se vlastnímu tělu, vlastní přirozenosti a soběstačnosti, skrze umělecké nástroje, které prošli technologickou evolucí. Když uvádím, že nástroj zprostředkovává odcizení, vyplatí se přemýšlet o tom, jak interaktivní rozhraní splynula s naším světem, tělem. Přece jedním z účelů technologie je, že máte zapomenout na její existenci.
Způsob jakým jsou věci umístěny/instalovány nás navádí k přemýšlení o jejich klasifikaci (jako bychom se zde znovu pokoušeli definovat co je to člověk). Jako praktické východisko k objasnění svých záměrů využívám sci-fi perspektivu. Je to organismus nebo stroj? Ruce jsou pokryty automatickou, primitivní kresbou, nebo jsou kresby specifickými rozvody na základní desce? U objektů v záchytných vanách si nejsme jisti jedná-li se o kost či část lidského těla, nebo o předmět či nástroj, který člověk přirozeně používá. Jakoby docházelo ke kolektivnímu srůstání objektů – nástrojů a předmětů s částmi lidského těla a naopak. Již nedokážeme určit jejich roli, je totiž nejednoznačná. A tak je hodnota celé této práce v jednoduchosti výpovědní.

 

 

Co mi škola dala?

Co chci v budoucnu dělat

Ruce (a jiné produkty práce)
Ruce (a jiné produkty práce)
Ruce (a jiné produkty práce)

Další články