Tomáš Bryscejn

Tomáš Bryscejn

Jméno
Tomáš Bryscejn

Absolvovaný obor
Ateliér malby

Diplomová práce
LET WORMS SPOIL AN APPLE
Ve své diplomové práci se zaměřuji na zkoumání vlastního vývoje kresebného projevu v rámci media malby, jeho plynulého transformování a přesahy do jiných médií. Zajímají mne momenty, kdy malba samovolně přechází v jistý druh architektury, designu, či jen například ve zbytky, připomínající odpad z nedávné stavební rekonstrukce. Avšak jako celek si malba stále udržuje abstraktní linku a zachovává dynamiku obrazu.

Co mi škola dala?

Co chci v budoucnu dělat

Tomáš Bryscejn
LET WORMS SPOIL AN APPLE
LET WORMS SPOIL AN APPLE
LET WORMS SPOIL AN APPLE

Další články