Alžběta Krňanská

Alžběta Krňanská

Jméno
Alžběta Krňanská

Absolvovaný ateliér

Ateliér volného umění II (Malba)

Diplomová práce
Too Fluid To Handle
Dekorativnost umění Bety Krňanské působí zprvu velmi buržoazně, bezpečně ve formě a příjemně v obsahu. Teprve když člověk odkryje více vrstev (jak tomu obvykle při dekonstrukci buržoazie bývá), ukáže se složitost problémů, které umělec nastolil. Ratan, který autorka používá, je pružný a zároveň stabilizující. Jako takový se stává symbolem duality a bipolarity současného světa. Výroba ratanových pletených předmětů vyžaduje trpělivost a zručnost. V současném světě je však hodnota takové fyzické práce neúměrně nízká ve srovnání se symbolickou hodnotou díla, které se objeví v mediálním prostoru. Tato disonance a rozdíly mezi světem médií a skutečným světem se pro umělce stávají zdrojem kritiky a inspirace.

Co mi škola dala?
Škola mi dala základ pro orientaci na české umělecké scéně a možnost setkání se se zajímavými lidmi/umělci. Dále navázání přátelství s lidmi, se kterými jsem schopná diskutovat na různá témata a kteří umí používat kritické přemýšlení.

Co chci v budoucnu dělat?
Chci se nadále věnovat umění, tvořit, vyvíjet se, vystavovat, potkávat se s novými lidmi.

Alžběta Krňanská
Too Fluid To Handle
Too Fluid To Handle
Too Fluid To Handle

Další články