Jitka Šemberová

Jitka Šemberová

Jméno
Jitka Šemberová

Absolvovaný ateliér
Ateliér designu nábytku a interiéru

 

Diplomová práce
Místo setkávání
Práce je zaměřena na hledání koncepce veřejných prostranství na sídlišti, a to na pražském Jižním městě. Soustřeďuji volnočasové prvky a aktivity do jednoho místa - lokálního centra - romantického parku. Plynoucí prostor pomyslně ukotvuji kruhovou konstrukcí – altánem, kde základním prvkem je ocelový stožár a nosník. Upravuji měřítko prvků z malých drobků na adekvátní velikost tohoto místa. Altán funguje jako kostra pro další dění, pro další uchopení ze stran občanů, pro poskytnutí zázemí pro různé sousedské akce. Místo je navrženo tak, aby bylo flexibilní a mohlo se dále adaptovat dle budoucích potřeb.

 

Co mi škola dala?
Zkušenosti, kamarády, vzpomínky

Co chci v budoucnu dělat?
Rozvíjet zkušenosti a objevovat nové možnosti.

 

Jitka Šemberová
Místo setkávání
Místo setkávání
Místo setkávání

Další články