Nikola Kopp Lourková

Nikola Kopp Lourková

Jméno
Nikola Kopp Lourková

Absolvovaný ateliér
Ateliér volného umění II (Malba)

Diplomová práce
Only you can Hear and See
„Postůj okamžiku, jsi tak krásný! Tu směl bych říci okamžiku: Jsi tak krásný, ó neprchej!“

Co mi škola dala?
Sebedůvěru, odhodlání a skvělé přátelé. 

Co chci v budoucnu dělat?
I nadále se věnovat umění, především malbě. 

Nikola Kopp Lourková
Only you can Hear and See
Only you can Hear and See
Only you can Hear and See

Další články