Šuflada

Nikola Rácová: Šuflada / The Dresser

23. 11. - 16. 12. 2022

Vernisáž: 22. 11. 2022 od 19:00

Odkaz na FB událost ZDE

Šuflada

Jedenact pater

Bez vytahu

Ošuntěla rohožka

Kukatko hodně vysoko

Na me poměry

Stěhovaci už klepou na dveře

Na dvou mistech najednou

Kaj si celou dobu byla Prostor Galerie NIKA jako schránka vzpomínek a vitrína, do které můžeme nahlédnout, ale nemůžeme do ní vstoupit. Nikola Rácová nás nechává nahlédnout do období dospívání na ostravském sídlišti. Malý prostor galerie evokuje uzavřené, možná trochu stísněné místo, ve kterém se odehrává několik časových rovin současně. Autorka připomíná těžkosti svých dospívajících let, vstupuje přitom do dialogu sama se sebou, a následně zhmotňuje své vzpomínky. Soukromé se stává veřejným, pevné křehkým, skryté obnaženým. 

 

Součástí výstavy je performance, ve které se Nikola Rácová rozpomíná, vypráví a zhmotňuje to, co rozmazal čas. Z paměti minulosti zpřítomňuje obrazy, které zůstaly zdánlivě zapomenuté - ve výtahu, na schodech, mezi zdmi paneláku. Tyto obrazy autorka vytahuje ze svého vědomí i nevědomí jako ze šuflady, která uchovává něco soukromého a důležitého. Autorka přitom poukazuje na tenkou hranici mezi tím, co uchováváme jako soukromé, a co jsme naopak schopni a ochotni koncipovat jako veřejné.

 

 

kurátorky: Eliška Špálová, Amálie Bulandrová, Anežka Rucká
autoři grafického řešení: Pavel Kuja, Michal Tůma
autorka fotografií: Julie Petrůjová
autorka videa: Marie Hantáková
 
 
*Galerie NIKA je přístupná 24 hodin, 7 dní v týdnu → metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí*

 

 

 

Eleven floors
Without elevator
Shabby mat
The peephole is very high
For me.
The movers are knocking at the door.
In two places at once
What have you been all this time? 
 
The space of the NIKA Gallery as a repository of memories and a showcase that we can look into but cannot enter. Nikola Rácová gives us a glimpse into her adolescence in an Ostrava housing estate. The small space of the gallery evokes a closed, perhaps a little cramped place, in which several time planes take place simultaneously. The artist recalls the hardships of her teenage years, enters into a dialogue with herself, and then materializes her memories. The private becomes public, the solid fragile and the hidden exposed. 
 
The exhibition includes a performance in which Nikola Rácová remembers, narrates and materializes what time has blurred. From the memory of the past, she makes present images that have remained seemingly forgotten - in the elevator, on the stairs, between the walls of the apartment building. The artist pulls these images out of her conscious and unconscious mind as if from a drawer that holds something private and important. The author points to the thin line between what we keep private and what we are able and willing to conceive as public.
 
curators: Eliška Špálová, Amálie Bulandrová, Anežka Rucká
visual design: Pavel Kuja, Michal Tůma
photos: Julie Petrůjová
video: Marie Hantáková
 
 
*NIKA gallery is open 24/7 and is located in the vestibule of Karlovo náměstí subway station → B line, Karlovo náměstí station, entrance from Palacké náměstí*

 

 

autoři grafického řešení: Pavel Kuja, Michal Tůma

Další články