Křest knihy Sochař pohybu Zdeněk Němeček

27. června 2024 od 17 hodin
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Doprovodný program k výstavě Umění pohybu: sport – politika – kultura v díle Zdeňka Němečka


Křest monografie na jejímž vydání se podílel Český olympijský výbor (ČOV). Editorem publikace je Petr Volf, autory textů jsou Magdalena Juříková, Ota Pavel a Patrik Vacek, autorem fotografií je Salim Issa, graficky knihu upravila Jana Vahalíková. Publikaci pokřtí předseda ČOV Jiří Kejval spolu s Janem Němečkem za účasti vybraných spolupracovníků a spolupracovnic, kteří se na knize podíleli.


O publikaci Sochař pohybu Zdeněk Němeček

Monografie představuje život a dílo českého sochaře Zdeňka Němečka, specializujícího se na sportovní tématiku. Dokládá umělcovu výjimečnost v domácím i mezinárodním srovnání. Řada soch Zdeňka Němečka, který byl více než tři desetiletí opomíjen teoretiky umění, má dnes již ikonický status a staly se neodmyslitelným uměleckým prvkem veřejného prostoru nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Křest knihy Sochař pohybu Zdeněk Němeček

V prostorách Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) proběhl slavnostní křest monografie Sochař pohybu Zdeněk Němeček, která představuje život a dílo tohoto významného českého sochaře, jenž se specializoval na sportovní tématiku. Knihu vydalo nakladatelství Universum, pokřtil ji předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval spolu s Janem Němečkem za účasti vybraných spolupracovníků, kteří se na knize podíleli.

Akce se konala v rámci výstavy Umění pohybu: sport - politika - kultura v díle Zdeňka Němečka, která je otevřena v Galerii UM až do 31. července.

Zdeněk Němeček je ojedinělou osobností české sochařské scény. Jeho vytrvalý zájem o sport a pohyb nemá obdoby, stejně jako množství jeho realizací. Získával zakázky na sochařskou výzdobu sportovních stadionů po celém světě, často před významnými sportovními akcemi, jako byly olympijské hry v Mexico City, Mnichově, Sapporu, Moskvě, Tallinnu či Sarajevu. Jeho sochy zdobí veřejný prostor nejen v České republice (Praha, Pardubice, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Kyjov), ale i v zahraničí (Frankfurt nad Mohanem, Mnichov, Tallinn).

Monografie, na jejímž vydání se podílel Český olympijský výbor (ČOV), dokládá Němečkovu výjimečnost v domácím i mezinárodním kontextu. Řada jeho soch, které byly po tři desetiletí opomíjeny teoretiky umění, má dnes již ikonický status a stala se neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru. Mezi jeho nejznámější díla patří socha Hokejista před Sportovní halou v Holešovicích, jejíž zmenšená verze se od roku 1969 udílí nejlepšímu českému hokejistovi, a socha Basketbalista před pražskou halou Folimanka.

Publikaci editoval Petr Volf, texty napsali Magdalena Juříková, Ota Pavel a Patrik Vacek, fotografiemi přispěl Salim Issa a grafickou úpravu provedla Jana Vahalíková.

Kniha Sochař pohybu získala hlavní cenu v kategorii Literatura na nedávném předávání nových kulturních cen Art Grand Slam.

Křest spolupořádaly UMPRUM, Český olympijský výbor a Česká olympijská akademie, a to v rámci výstavy Umění pohybu: sport - politika - kultura v díle Zdeňka Němečka, která se až do 31. 7. koná v Galerii UM. Kurátorky Michaela Režová, Veronika Soukupová a jejich tým stojí také za bohatým doprovodným programem, který probíhá až do konce července a podrobnosti o něm najdete na www.umeni-pohybu.cz. K výstavě vyšel také doprovodný katalog Umění pohybu.