Umění pohybu: sport – politika – kultura v díle Zdeňka Němečka

5. 6.–31. 7. 2024
vernisáž: 11. 6. 2024 od 18 hodin
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
otevřeno, Po–So, 10–18 hodin (5. 6. 2024 otevřeno od 19 hodin)
vstup zdarma
 
 

Cyklistika, plavání, hokej - fáze pohybu zobrazující okamžiky lidské vůle a touhy zvítězit. Vášeň pro sport a nadšení pro olympijskou myšlenku byly pro sochaře Zdeňka Němečka charakteristické. Jak vnímáme poselství jeho tvorby dnes? Multimediální dokumentární výstava v Galerii UM nabízí cestu k porozumění jeho uměleckému dílu a jeho přesahu.

Umění pohybu: sport – politika – kultura v díle Zdeňka Němečka

Expozice Umění pohybu: sport - politika - kultura v díle Zdeňka Němečka je součástí doktorského výzkumu Michaely Režové z Ateliéru animace a filmu. K sochaři se dostala poprvé díky své diplomové práci, krátkému filmu Štvanice. Jak sama říká, zaujala ji "láska ke sportu, smysl pro jeho specifický rytmus a zájem o vizuální stránku pohybu. To vše, včetně pasivního přístupu, když dojde na samotné sportování, ji pojí se sochařem Němečkem".

Původně chtěla vytvořit animovaný dokument a rozpohybovat v něm Němečkovy sochy. Jak se ukázalo, překážkou k realizaci je dosavadní nemožnost podpory výroby Státním fondem kinematografie, argumentovaná problematičností námětu spočívající v Němečkově příslušnosti ke komunistické straně za minulého režimu v Československu. Jako východisko zvolila formu výstavy. Společně s Veronikou Soukupovou, druhou kurátorkou projektu a doktorandkou UMPRUM, se jim podařilo omezený pohled na autora rozšířit. Prostřednictvím výstavy zahájily diskuzi a otevřely pole možných interpretací spíš, než by nabízely univerzální "pravdivý" pohled na umělce a jeho dílo. Zohledňují zde jak vnímání umělecké kritiky či politických zakázek, tak etiky a lidskosti. "Důležitý je náš vlastní, týmový přístup k materiálu, který si dovolujeme do určité míry tvarovat za účelem nových interpretací odpovídajících současné době a jejím nárokům. Tento autorský vstup se může projevit v doprovodné projekci, ale také v drobných manipulacích s měřítkem či perspektivou. Chtěly jsme zachovat i lehkost a radost se sportem spojené", říká druhá z kurátorek Veronika Soukupová.

Výstava Umění pohybu: sport - politika - kultura v díle Zdeňka Němečka nabízí pestrý soubor exponátů - fáze Němečkových soch, skici, modely i formy doplněné archivními materiály, videem, animací, fotografiemi, ale také nově vytvořenými miniaturami a kopiemi soch přibližujícími proces tvorby animovaného filmu.

Autorkami architektonického řešení, které pracuje s minimalistickou vloženou konstrukcí, jsou Magdalena Uhlířová a Adéla Vavříková z ruina.office. Vnitřek konstrukce upomíná na prostor sochařova ateliéru a jeho tvorbu, vnější obvod poukazuje na veřejnou diskuzi a recepci děl, které se formují dodnes.

Prostupování hranic projekt finalizuje prostřednictvím digitální platformy, tiskoviny a bohatého doprovodného programu. Škála témat, která program nabízí, sahá od uplatňování sportovních motivů v umění přes analýzu orální historie vztahující se k událostem a místům historicky spojených se sportem a kulturou po problematiku vztahování se ke kulturnímu dědictví z období státního socialismu. Klíčové je také protnutí celého projektu s Letními olympijskými hrami XXXIII, které se v létě 2024 uskuteční v Paříži.

Výstava, ač je věnovaná autorovi minulého století, je stále současná. Němečkův život a tvorba, která vznikala za komunistického režimu v bývalém Československu, nás vtahuje do aktuální polemiky o významu sportu, kultury, politiky a jejich protnutí.

 

 

Doprovodný program

od 10. 6.
Artmat: edice Zdeněk Němeček & Michaela Režová
Ve spolupráci s projektem Artmat bude ve vybraných automatech k dispozici limitovaná edice miniatur – 3D tisků podle děl Zdeňka Němečka. Edice bude k dostání také v Artmatu v rámci Českého centra v Paříži. Více informací o projektu a umístění automatů je k nalezení na webu artmat.eu.


6. 6. 2024 od 18 hodin
Sport v umění – umění ve sportu: prezentace umělců a umělkyň
Prezentace umělců a umělkyň, kteří se ve svém díle věnují sportu. Jaká je jejich motivace? Co je na sportu fascinuje a jak jej do své tvorby adaptují? Skrze různá sportovní odvětví a inspirační momenty z jejich tvorby bude provázet filmařka Michaela Režová.
Vystoupí: Jakub Bachorík, Michaela Režová, David Mazanec, Michaela Spružinová, Jitka Petrášová a další.
Akci spolupořádá Sport in Art.
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 34/5, Praha 1, 3. patro, kino

 

15. 6. 2024 od 10 hodin
OTEVŘENÉ ATELIÉRY: Galerie v trávě
Komentovaná prohlídka ateliéru Zdeňka Němečka a archivu na Libeňském ostrově
Akci pořádáme v rámci festivalu Otevřené ateliéry.
Libeňský ostrov

 

18. 6. 2024 od 19 hodin
Haruna Honcoop: Olympijský mezičas (2023)
Předpremiéra dokumentárního filmu a následná panelová diskuse s režisérkou a dalšími hosty.
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 34/5, Praha 1, 3. patro, kino

 

20. 6. 2024 od 17.30 hodin
Zelená je tráva, fotbal to je hra: fotbal ve výtvarném umění
Komponovaný tematický program věnovaný fotbalu v předvečer velkolepého turnaje v kopané UMPRUM na Strahově.

Večer zahájí přednáška historika umění a ředitele GAVU Cheb Marcela Fišera, který promluví o širších souvislostech zobrazování fotbalových klání a sportovních motivů ve vizuálním umění, ale také o osobním vztahu některých umělců a umělkyň minulého století k tomuto sportu. Na tuto přednášku naváže série vstupů vyučujících a studujících UMPRUM i výtvarníků a výtvarnic, v jejichž tvorbě a srdci má fotbal své místo. Večer zakončníme ohněm na dvoře školy.
Akci spolupořádá Sport in Art.
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 34/5, Praha 1, 3. patro, kino

Přednáška Marcela Fišera / 18:00
V roce 2022 proběhla v chebské galerii výstava Na kopané. Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti. Její autor, ředitel chebské galerie Marcel Fišer, nyní stejné téma představí v přednášce, která z ní bude vycházet. Bude se zabývat otázkami, proč se moderní umělci uchylovali k tomuto tématu nebo co průzkum jejich děl z pohledu sportovní historie může přinést dějinám umění a naopak. Druhá část výstavy představila práce založené na konceptuálních přístupech od 60. let do současnosti. Autoři v nich zpravidla vycházejí z obecné známosti fotbalu a jeho vizuálního jazyka, který tak mohou využívat jako metaforu pro vyjádření zcela jiných obsahů. 

Minipřednášky spojené s fotbalem / 19:00
Vystoupí: Petr Babák, Roman Brychta, Michaela Kukovičová, Benjamin Horváth, Jakub Plachý, Tadeáš Polák, Vojtěch Šeda, Michaela Doležalová, Ondřej Vyhnánek a Jana Hrušková.


21. 6. 2024
UMPRUM Turnaj v kopané vol. 3
Turnaj smíšených družstev v kopané o pohár Katedry grafiky, pořádaný studenty a studentkami dané katedry je otevřen všem týmům z řad studentů*ek, absolventů*ek a zaměstnanců*kyň UMPRUM. Divácky neomezeno!
Koleje Strahov

 

27. 6. 2024 od 17 hodin
Křest knihy Sochař pohybu Zdeněk Němeček
Křest monografie na jejímž vydání se podílel Český olympijský výbor (ČOV). Editorem publikace je Petr Volf, autory textů jsou Magdalena Juříková, Ota Pavel a Patrik Vacek, autorem fotografií je Salim Issa, graficky knihu upravila Jana Vahalíková. Publikaci pokřtí předseda ČOV Jiří Kejval spolu s Janem Němečkem za účasti vybraných spolupracovníků a spolupracovnic, kteří se na knize podíleli.
Akci spolupořádá Český olympijský výbor a Česká olympijská akademie.
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

17. 7. 2024 od 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Umění pohybu: sport – politika – kultura v díle Zdeňka Němečka
Komentovaná prohlídka výstavy za účasti kurátorky Michaely Režové.
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

18. 7. 2024 od 18 hodin
Obrazy těla: Fotograf Zdeněk Lhoták v dialogu s teoretičkou filmu Magdou Španihelovou
Dialog bude věnován tématu zobrazování všesokolských sletů a spartakiád, v němž se prolínají otázky expozice hromadných cvičení, organizace těla s ideologií, kulturou a politikou.
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 34/5, Praha 1, 3. patro, kinosál 

 

27. 7. 2024 od 16 hodin
Komentovaná procházka kolem Strahovského stadionu
Komentovaná procházka kolem Strahovského stadionu speciálně zaměřená na osud sochy Zdeňka Němečka Poselství, která stávala v jeho blízkosti. Ukázky dobových fotografií, poslech útržků rozhovorů s pamětníky a pamětnicemi.
sraz: Institut Paměti národa Praha – jižní tribuna Velkého strahovského stadionu (vstup Vaníčkova 100/6, Praha).
Akci spolupořádá Institut Paměti národa.

 

28. 7. 2024 od 18 hodin
Haruna Honcoop: Olympijský mezičas (2023) 
Projekce a následná panelová diskuse s režisérkou na Strahovském stadionu.
Institut Paměti národa Praha – jižní tribuna Velkého strahovského stadionu (vstup Vaníčkova 100/6, Praha).
Akci spolupořádá Institut Paměti národa.

 

31. 7. 2024 od 17 hodin
Dernisáž výstavy Umění pohybu: sport – politika – kultura v díle Zdeňka Němečka
Dernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou a přesun k slavnostnímu ohni na Libeňský ostrov.
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1+ Sochařský ateliér Zdeňka Němečka, dnes studia Olgoj Chorchoj, Libeňský ostrov 2541, Praha 8 - Libeň

 

kurátorky: Michaela Režová, Veronika Soukupová
produkce: Kamila Dohnalová, Šárka Váňová
architektura: Magdalena Uhlířová, Adéla Vavříková (ruina.office)
grafika: Josefina Karlíková, Matěj Vojtuš
výroba 3D tisků a scanů: Ondřej Slavík (Divize)
instalace: Extended
organizátoři: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Hlavní město Praha
partneři akce: Česká olympijská akademie, Sport in Art, Česká centra, Artmat, Otevřené ateliéry, studio Divize, Prusa Research
archivní videa: Mezinárodní olympijský výbor, Česká televize
archivní audia: Český rozhlas
archivní foto: archiv Českého olympijského výboru/Karel Novák, archiv rodiny Němečkových
poděkování: Jiří Kejval, Richard Mrázek, Zdeněk Škoda, Patrik Vacek

 

Zvláštní poděkování patří rodině Němečkových – především Kornelii a Janovi – za umožnění práce se soukromým archivem a za zapůjčení modelů, kreseb a originálů děl Zdeňka Němečka.

 

Související obsah