LOKÁLNÍ VLNA - Projekt Lindy Havrlíkové oživující tradici českých vlněných tkanin

8. 9.–14. 10. 2023

vernisáž: 7. 9. 2023 od 18 hodin

Galerie UM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: Po-So 10-18 hodin
Vstup zdarma

 

Doprovodný program:
26. 9.  od 18 hodin
Diskuze s Lindou Havrlíkovou a ekofarmářem Jaroslavem Hubatou-Vackem

14. 10. od 17 hodin
Komentovaná prohlídka s Lindou Havrlíkovou a kurátorkou Veronikou Soukupovou


Výstava je součástí programu přehlídky Designblok 23

 

V Galerii UM se představí projekt Lokální vlna doktorandky Ateliéru módní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Lindy Havrlíkové. Detailně v něm prozkoumává proces výroby vlněných textilií a sama se aktivně zasazuje o udržení tohoto řemesla. Výstava přibližuje nejen její vlastní tvorbu, ale i všechny aspekty, které vedou ke kýženému výsledku.

LOKÁLNÍ VLNA - Projekt Lindy Havrlíkové oživující tradici českých vlněných tkanin

Zájem o téma obnovy zpracování vlny v podmínkách lokálního textilního průmyslu u Lindy trvá už několik let. Promítla jej do své diplomové práce v Ateliéru módní tvorby UMPRUM, postmagisterského a nyní i doktorandského projektu. Výstavou v Galerii UM seznamuje veřejnost s vývojem vlastní tkaniny z české vlny, a to od samotného počátku, který spočívá v chovu ovcí, přes zpracování rouna, spřádání vláken až po samotnou výrobu tkanin. Ve spolupráci s tkalcovnou Strmilov navrhuje vlastní tkaniny a vazby, hledá nové možnosti a vylepšuje kvalitu výsledných textilií. Ty nakonec dál přetváří ve vlastní kolekci dámských oděvů inspirovaných pastevci a jejich potřebami, a to ve zvolených střizích i speciální úpravě materiálu. Nedílnou součástí projektu je důraz na udržitelnost výroby, vysoce kvalitní řemeslné zpracování i spolupráci s dalšími subjekty, které s procesem neoddělitelně souvisejí.

„Řemeslo považuji za základní kámen procesu. Člověk by jej měl brát komplexně a zabývat se všemi složkami – od surovin po výsledný produkt“, vysvětluje svůj přístup Linda Havrlíková, která se mimo jiné zabývá i chovem vlastních ovcí. 

„Linda celý proces, osobní poznatky a tvorbu designérky zasazuje do širších souvislostí a dotýká se tak složitosti tématu lokální, ekologické a sociální adaptability zpracování vlny a dalších principů rezonujících v současném designu. Vlněná metráž a kolekce oděvů jsou představeny nikoliv jako konečný produkt, ale jako stále živá fáze procesu“, přibližuje výstavu i autorčinu práci kurátorka Veronika Soukupová, studentka oboru Teorie a dějiny současného umění UMPRUM. 

Filozofii její tvorby a přístupu k okolí podtrhuje architektonické zpracování výstavy, které navrhla studentka Ateliéru architektury I Adéla Vavříková (působící v kolektivu ruina.office s Magdalenou Uhlířovou). Ani ona nestaví instalaci pouze na finálních oděvech, ale přibližuje celý proces, na jehož důležitost sama autorka upozorňuje. Pracuje s motivy, které řemeslo provázejí – improvizovanými tkalcovskými rámy, horizontální instalací látek. Zároveň důmyslně podtrhuje detaily Lindiny práce a respektuje její přístup k životu. Do architektury promítá také principy udržitelnosti a důsledně pracuje s upcyklovanými materiály. Součástí expozice jsou také dva filmy přibližující autorčinu práci a oživení řemesla, které připravily absolventka UMPRUM Eliška Vojtková a Marie Smutná z FAMU, a fotografická dokumentace oděvů od Taji Spasskové. Mimo to je pro návštěvníky připraven i doprovodný program – komentované prohlídky a diskuze s Lindou Havrlíkovou a hostem z příbuzného oboru.

Výstava Lokální vlna je vyvrcholením doktorandského projektu Lindy Havrlíkové. Nabízí možnost prozkoumat specifické vlastnosti a kvality vlněného materiálu i možnosti jeho uplatnění v praxi. Pokládá otázky, jak dále pomoci zanikajícím řemeslům a oživit mnohaletou tradici české vlny. 

Výstavu, která je zároveň součástí přehlídky Designblok, bude možné navštívit až do 14. října 2023. 

  

Autorka konceptu: Linda Havrlíková
Kurátorka výstavy: Veronika Soukupová
Architektura: ruina.office (Adéla Vavříková)
Grafika: Oskar Koutný 
Technické řešení: Ateliér HASL (Jakub Marek, Martin Odehnal)

 

Výstava je závěrečným výstupem disertačního výzkumu Lindy Havrlíkové na UMPRUM. Vývoj tkanin finančně podpořila UMPRUM v grantových programech AGS (2020, post-mag projekt Udržitelná vlna Ateliéru módní tvorby) a SGS (2021, praktická část doktorského projektu).

 

 

Linda Havrlíková je textilní a oděvní designérka věnující se vlastnímu chovu ovcí a soběstačnému způsobu života na venkovské usedlosti, kam se přestěhovala před 4 lety. V roce 2014 vystudovala Technickou univerzitu v Liberci obor textilní a oděvní návrhářství, v roce 2015 navázala studiem v Ateliéru módní tvorby UMPRUM, na téže škole pokračovala v post magisterském programu a nyní dokončuje své doktorské studium. Pod značkou Linda Havrlíková vytváří limitované české vlněné oděvy na míru v kontextu ekodesignu. Současně působí ve vzdělávacích programech v Asociaci textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.

Tvorba Lindy Havrlíkové je neodmyslitelně spjata s českým vlněným suknem, jehož výrobu se jí podařilo obnovit díky post-magisterskému programu na UMPRUM. Široký záběr její práce zahrnuje i vlastní poznatky z celoroční péče o ovce, která má vliv na výslednou kvalitu vlákna pro další zpracování. Samotná průmyslová výroba ve větších objemech, na kterou klade ve své práci důraz, pak může napomoci k reálné proměně nad uvažováním o tomto všeobecně nevyužitém lokálním, přírodním a obnovitelném materiálu.
https://www.lindahavrlikova.cz/ 

Související obsah