Civilizovaná žena - stříbrná medaile European Design Awards 2022

Martina Pachmanová
Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury

Civilizovaná žena - stříbrná medaile European Design Awards 2022

Hlavním smyslem publikace je kriticky zhodnotit, jak různé podoby a poslání moderní/civilizované ženy – tedy ženy nezávislé, pracující a bojující, jež se svým vzhledem, chováním a produkcí měla oprostit od ženy staré epochy – reflektovali meziváleční umělci, designéři, architekti, fotografové, filmaři či publicisté, a to jak muži, tak ženy. Kniha ukazuje, jak se imperativ civilizovanosti a pokrokovosti, jemuž představitelky příslovečného „druhého pohlaví“ v době první republiky čelily jako tvůrkyně i jako konzumentky moderní kultury, promítal do dobových tuzemských diskuzí o modernismu, avantgardě a ženské otázce. Dokládá zároveň, jak mnohoznačná postava moderní civilizované ženy byla: jak pomáhala spoluutvářet novou ženskou identitu, avšak jak zároveň potvrzovala patriarchální a heterosexuální model společenského a kulturního uspořádání. Grafika Barbora Toman Tylová, Tibor Vizi, Toman Design. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.
……………………………………………
Martina Pachmanová je docentkou na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM. Ve své badatelské a kurátorské práci se soustřeďuje na moderní a současné umění, design a vizuální kulturu. Je editorkou a spolueditorkou řady knih (např. Ex-pozice, UMPRUM 2018), výstavních katalogů a desítek časopiseckých článků. Za publikaci Zrození umělkyně z pěny limonády (UMPRUM, 2013) získala Cenu F. X. Šaldy. Kromě monografií věnovaných současným českým umělkyním připravila rovněž publikace jejich meziválečných předchůdkyň.

 

STŘÍBRNÁ MEDAILE ZE SOUTĚŽE EUROPEAN DESIGN AWARDS 2022 ZA GRAFICKÝ DESIGN PUBLIKACE CIVILIZOVANÁ ŽENA.

GRATULUJEME!!!

Více na https://awards.europeandesign.org/#/Winners/256984

Další články