Darja Lukjanenko: How to make rockets disappear

Darja Lukjanenko
How to make rockets disappear
Imagination guide

ISBN 978-80-88308-83-6 (PDF)

Publikaci můžete volně stáhnout prostřednictvím zde uvedeného odkazu (pro PC a Smartphone):

https://makingrocketsdisappear.com/

Darja Lukjanenko: How to make rockets disappear

How to make rockets disappear [Jak se zbavit raket] je návrhem pro revizi myšlenek kosmismu 20. století, který je realizován pomocí praxe kolektivních cvičení na základě obrazotvornosti. Tento projekt je pokračováním mezidisciplinárního výzkumu kosmismu a cest k jeho transformaci. Ve své praxi umělkyně převážně pracuje s nemateriálními médii a žánry, jako jsou například performance, performativní instrukce, vedená meditace apod. Záměrem projektu je oponování hodnotám, které reprezentuje industrie bádání vesmíru: patriarchát, vertikalita, kult síly a materiálnost. Obsahuje možnosti pro kolektivní akci, interaktivitu a nelineární charakter, který je definován jako současné médium a nabízí čtenáři různé způsoby projevů. Grafika Polina Bakanova. Vychází anglicky v elektronické verzi.
______________
Darja Lukjanenko, ukrajinská umělkyně, která se zajímá o moderní umění, fotografii a ilustraci, je absolventkou Ateliéru fotografie I UMPRUM. Od roku 2020 konfrontuje rakety a kosmismus. Od roku 2022 mapuje procesy dekolonizace ukrajinské kultury a archivuje ruskou válku v ukrajinské současné mytologii. Pochází z města Dnipro na východní Ukrajině. Během sovětské okupace bylo Dnipro (v té době Dnipropetrovs’k) uzavřeným městem s tajným raketovým průmyslem. Jako mnoho dalších lidí z Dnipru i prarodiče Darji Lukjanenko vyráběli v tomto tajném závodě rakety a měli zakázáno opustit region, aby zabránili šíření „raketových tajemství“. V roce autorčina narození (1994) podepsala Ukrajina prohlášení o jaderné demilitarizaci. Všechny části jaderných raket z Dnipru byly demontovány a pohřbeny do země, na níž bylo vysázeno pole slunečnic.

Zde můžete vidět bakalářskou práci Darji Lukjanenko, na kterou pak navázala titulem How to make rockets disappear: https://vimeo.com/592157191.