Knižní vazby z Dunhuangu

Jan Hybner
Knižní vazby z Dunhuangu

ISBN 978-80-88308-64-5 (2. revidované a doplněné vydání)
Cena: 300 Kč
Počet stran: 92
Formát: 120 x 195 mm
Vazba: V2

Knižní vazby z Dunhuangu

Publikace Knižní vazby z Dunhuangu pojednává o knižní vazbě Dálného východu. Zaměřuje se zejména na knižní vazbu Číny, neboť vychází z průzkumu archivu instituce International Dunhuang Project, která shromažďuje a zkoumá knižní vazby a další dokumenty nalezené v Tun-chuangu a Turfanu na přelomu 19. a 20. století. Dokumentuje bezmála dva tisíce let starou historii knižní vazby a dává návod, jak využít odkaz tradiční knižní vazby Dálného východu v současné době. V tomto novém a přepracovaném vydání je knížka obohacena o poznatky, které autor získal v poslední době, zejména studiem na Čínské akademii výtvarných umění v Chang-čou. Grafika Jan Hybner.
……………………………………………
Jan Hybner studoval na Katedře výtvarné výchovy PedF UK. Knižní vazbě se věnuje od roku 1990, od roku 1993 jako dílenský pracovník a pedagog na UMPRUM. Dlouhodobě se zabývá knižní vazbou Dálného východu. V Nakladatelství UMPRUM dosud vyšly tituly Brožura (1. vyd. / UMPRUM 2010, 2. vyd. / UMPRUM 2021), Knižní vazby z Dunhuangu (UMPRUM 2011), Stavíme knižní vazbu (UMPRUM 2015) a Elementy knižní vazby (UMPRUM 2017).